KNBF foreslår UP til sjøs

24 juli 2017
KNBF foreslår UP til sjøs

 NRK har i nyhetene 20. juli satt fokus på få politibåter på sjøen i sommer. KNBF foreslår at vi får et Utrykningspoliti (UP) til sjøs.

KNBF, som Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåter med 42.000 medlemmer fordelt på 325 medlemsforeninger, har et godt samarbeid med sjøpolitiet både lokalt og i Politidirektoratet. Forbundet har mer tro på holdningsskapende arbeid enn nye lover og forskrifter. Ser du en politibåt bevisstgjør du adferden din i retning av korrekt båtførsel hva gjelder fart, vest og rus. Synlig politi har en preventiv virkning og utgjør et viktig serviceelement til båtfolket. Sjøpolitiets samfunnsoppgaver er sjøsikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse, samt bistand og beredskap.

Antall politibåter på vannet er svært få fastslår NRK som hovednyhet på Dagsrevyen 20. juli. Enkelte politidistrikter har engang ikke en eneste operativ båt. Sjøpolitiet nedprioriteres i forhold til andre tjenesteområder. Antall kontroller til sjøs er redusert med 43 % fra 2015 til 2016 viser politiets egen aktivitetsstatistikk. Dette på tross av at politiet er tilført betydelig ekstra ressurser de siste år. KNBF ønsker å snu denne trenden. Derfor foreslår forbundet, nok en gang, å opprette et Utrykningspoliti på sjøen.

Argumenter for UP til sjøs:

1. For mange dør
a) Antall dødsfall til sjøs er altfor høyt med rundt 30 pr. år
b) Antall dødsfall er 6 ganger så høyt som for nyttetrafikk til sjøs
c) Antall dødsfall holder seg stabilt og har ikke en halvering som på vei de senere år
d) Erfaringene fra UP i 2017 er at flere blir tatt og antall omkomne går ned

2. Betydelig redusert aktivitet i sjøpolitiet
a) Antall kontroller til sjøs er det laveste på 9 år
b) Redusert fra vel 10.800 til vel 6.700 fra 2015 til 2016 – utgjør 43 % reduksjon

3. Kan ikke prioritere vekk sjøtjeneste
a) Med et UP til sjøs, med egne ressurser, kan ikke politidistriktene prioritere vekk den viktig sjøtjenesten, slik vi har sett det siste året.
b) Dagens UP fungerer meget bra og samfunnsoppdraget løses på en god måte

Det har vært flere media-innslag på NRK fredag i forrige uke hvor KNBF har deltatt:

NRK Dagsnytt (21. juli, 07:30): KNBF ønsker UP på sjøen:
https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/NPUB12014517/21-07-2017

Intervju med blant annet generalsekretær Endre Solvang, KNBF.

NRK Dagsnytt atten (radio fredag 21.juli, 18:00): Få politibåter:
https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten#t=10m18s

Debatt-program hvor politimester Hætta (Vest-Finnmark), stortingsrepresentantene Anders B. Werp (H) og Kjersti Toppe (Sp) deltok, i tillegg til KNBF ved generalsekretær Endre Solvang.

NRK Østfold (nyheter fredag 21. juli) - UP på Sjøen:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99072117/21-07-2017#t=7m44s
Intervju med blant annet generalsekretær Endre Solvang, KNBF.

endre nrk snag

Artikkel av

Andersen
24 juli 2017

Del artikkelen