Søkeresultater

Rabattavtale med Norges Båtmeglerforening

Rabattavtale med Norges Båtmeglerforening
Rabattavtale med Norges Båtmeglerforening

Som en del av avtalen med Norges Båtmeglerforening(BMF) gis alle KNBF medlemmer 10% rabatt ved bruk av autorisert båtmegler tilknyttet BMF. Rabatten trekkes fra den enkelte meglers provisjon.

Les også her om avtalen.

KNBF har inngått en ny samarbeidsavtale som gir båtmeglere tilgang til KNBF Sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter i forbindelse med megleroppdrag.Norges Båtmeglerforbund består av 13 frittstående båtmeglere i hele Norge og alle er med i bransjeorganisasjonen NORBOAT. Avtalen innebærer at kjøpere av fritidsbåter, som benytter NORBOAT-godkjent båtmegler, kan bestille sikkerhetsbesiktigelse blant mer enn 150 KNBF besiktigelsesmenn langs hele kysten. Det er kjøperen av båt som bestiller en sikkerhetsbesiktigelse ved å kontakte nærmeste besiktigelsesmann direkte. Samarbeidsavtalen gir også besiktigelsesmenn flere oppdrag. KNBF er glad for et tettere samarbeid med Norges Båtmeglerforening og NORBOAT. Samarbeidsavtalen er et eksempel på at vi utnytter synergier mellom våre organisasjoner til beste for båtfolk og sjøsikkerhet. KNBF håper på utvidet samarbeid med NORBOAT også på andre områder fremover.