Datasystemer for båtforeninger

Datasystemer for båtforeninger

 

Datasystemer for båtforeninger

KNBF tilbyr nettbaserte løsninger for medlemsforeninger:

  • Havneweb, fra Styringssystemer AS (kostnad, medlemsfordel)
  • HavnaMi, fra SAM Booking AS (kostnad, medlemsfordel)

Havneweb logo, utviklet og driftet av Styringssystemer AS
For detaljert informasjon om avtale og priser, kontakt KNBF på

Pris basert på bruk av moduler med utøket funksjonalitet. Dekker behovet til de aller fleste båtforeninger. KNBF medlemsrabatt er på ti prosent.

KNBF har forhandlet fram en avtale med Styringssystemer AS som gir medlemsforeninger rabatterte priser. Med Havneweb automatiserer du mange oppgaver som tidligere kunne være meget tidkrevende. Det tar for eksempel kun sekunder å generere sesongens vaktliste, eller å fakturere årsleie på alle båtplasser. Du sender enkelt ut informasjon til alle brukere. Havneweb har enkel utsending av epost og SMS. Alle brukerne får tilgang til 'Min side' der de får full oversikt over båtplasser, vakter, dugnader, faktura etcetera. Sett opp påminnelser på SMS og epost slik at brukerne automatisk får en påminnelse før for eksempel båtvakt, dugnad eller styremøter. Havneweb tilbyr følgende funksjoner:

Hjemmeside
Medlemsregister og brukergrupper
Brygger og båtplasser
Fakturering (integrasjon mot Visma eAccount regnskap, og bankkonto)
Båtvakter og vaktlister
Kommunikasjonsmodul (e-post og SMS, kostnad for bruk av SMS)
Dugnad
Styremøte og styresaker
Dokumenter
Årshjul og fremtidsplaner
Strøm
Opplag
Utleie

Kundereferanser kan du se her! Ta kontakt med Styringssystemer AS for nærmere informasjon om hvordan de kan hjelpe deg og din båtforening, samt pristilbud på de tjenster du trenger for raskt å komme igang.

Se http://info.havneweb.no/generell-info/ for nærmere informasjon.

Kontaktperson Styringssystemer AS: Ivar Svanevik Tlf: 90910135 Epost: 


HavnaMiutviklet og driftet av SAM Booking AS

KNBF har inngått en samarbeidsavtale om havnesystemet HavnaMi. KNBFs medlemsforeninger får ti prosent rabatt på etableringskostnad og alle faste lisenskostnader, grunnpakker og tilleggsmoduler.

HavnaMi er først og fremst et fullverdig administrasjonsverktøy, men også en oversiktlig, lett tilgjengelig løsning hvor alle landets båteiere enkelt kan finne fram til havnene som er HavnaMi-kunder.

Systemet ligger i skyen og er tilgjengelig for administratorer og havnas kunder/medlemmer når som helst og hvor som helst. Som administrasjonsverktøy forenkler og automatiserer HavnaMi en rekke funksjoner og dekker de fleste behov ei havn har, inkludert fakturering (efaktura/papirfaktura), integrering mot regnskapssystem (Visma eAccounting, Duett og Tripletex), søkbare og sorterbare medlemsoversikter, kontraktsoppsett, tildeling av båtplasser, ventelister, dugnadsregistreringer, PDF utskrift av pirer, fremleieregistrering, interessepunkter for egen havn, boblehavnregistrering, hall/landopplagringsregistreringer, masseutsending av mail og SMS til havnas kunder/medlemmer m.m. Nye og eksisterende kunder får egen «Min Side» og kan selv oppdatere sitt kundekort, melde seg inn eller ut som kunde/medlem, bestille/avbestille båtplass eller sette seg på venteliste. HavnaMi kan legges inn på hjemmesidene til havna, via link eller embed. Leverandør er SAM Booking AS som også tilbyr egne hjemmesideløsninger med en rekke funksjoner. Systemet er utstyrt med to-trinns pålogging med SMS for administratorer og superbrukere, for å vanskeliggjøre misbruk ved tap av brukernavn og passord. Det brukes kryptert kommunikasjon (HTTPS). Systemet ligger på Microsoft Azure-servere med 99,95 prosent garantert oppetid. Backup av data gjøres med et museklikk.

HavnaMi tilbyr tre grunnpakker, https://havnami.no/meny/bathavneiere/grunnpakkersamt en rekke moduler, https://havnami.no/meny/bathavneiere/modulenesom kan bygges oppå de respektive grunnpakkene. Havna bestemmer selv sitt oppsett.

Systemet er svært kostnadseffektivt og inneholder ingen skjulte kostnader. Havna betaler en fast månedspris ut fra grunnpakke og moduler. Enkelte moduler (SMS og faktura) inneholder variable kostnader, som vil avhenge av bruken.

Det er ingen bindingstid på HavnaMi, hverken på grunnpakker eller moduler. Ved oppsigelse av en modul eller av hele systemet betaler man kun for inneværende måned. Data som lagres i systemet vil uten unødvendig opphold leveres ut til havna i oversiktlige excel-filer ved eventuell oppsigelse.

Se havnami.no for mer informasjon. Du kan og ta kontakt med daglig leder Odd-Are Skoglund på 959 73 986 eller .

 

 

MinSide for Båtforeninger : 

Brukermanual MinSide for Båtforeninger

Enkel brukerveiledning legg til/slett medlem for administrator

Sette faktura-adresse for båtforeningen til privat-adressen til kasserer

Hvordan gi administrativ tilgang til andre personer i styret

Import av medlemsliste i regneark-format (csv)

MinSide for Båtforeninger kan hver forening legge inn sine medlemmer som foreningen ønsker skal være kollektivt medlem i KNBF, slik at medlemmene kan dra nytte av alle KNBF's sine medlemsfordeler. Foreningen kan også legge inn medlemmer uten at de blir kollektivt medlem i KNBF, slik at foreningen kan bruke KNBF's MinSide for Båtforeninger som sitt medlems-system.

VIKTIG INFORMASJON OM HVORDAN MAN SKAL HÅNDTERE PERSONOPPLYSNINGER I HENHOLD TIL DET NYE GDPR-LOVVERKET!

Spørsmål og svar vedrørende den nye personvernloven

Er du fortsatt i tvil hva dere skal gjøre i din båtforening etter å ha lest disse dokumentene, ja så ring Datatilsynets veiledningtjeneste på telefon 22 39 69 00. 
Telefontid for veiledningstjenesten er 12.00-15.00 mandager og 9.00-11.30 tirsdag-fredag.


 

MinSide admin

 

 MinSide for Båtforeninger har følgende funksjoner:

- Medlemsoversikt
- Medlemmer kan logge inn og oppdatere egen informasjon
- Oversikt over type båt pr medlem
- Bryggeplassoversikt med pier
- Ansinnitet
- Tillitsverv
- Betalt innskudd
- Ledig bryggeplass fra/til dato
- Enkel havneadministrasjon m/plass/bredde/pier/reg. nr/båt-modell
- Tildeling av KNBF medlemsnummer (for å kunne dra nytte av alle medlemsfordeler)
- Varsling til medlemmene pr epost
- Rapport modul (excel, csv, pdf)

datasystemer havneadmin

Ta kontakt med oss på , så setter vi deg opp som admin for din båtforening, slik at du kan ta i bruk alle funksjoner!