Rabatter på annet brygge og fortøyning-materiell

Rabatter på annet brygge og fortøyning-materiell

Rabatter på annet brygge og fortøyning-materiell

KNBF har avtale med noen leverandører av brygger og fortøyningsutstyr. Vi vil allikevel anbefale at våre medlemsforeninger innhenter flere tilbud og gjerne tipser oss dersom det oppnås tilbud som også kan være aktuelle for andre foreninger. Sjekk nedenstående linker til våre andre avtalepartnere.