Fortøynings-bøyer i Norge

Fortøynings-bøyer i Norge

Fortøynings-bøyer i Norge

svai boye topp image

KNBF fortøynings-bøyer er lokalistert i hele Norge. 

Klikk her for å se kart-oversikt over alle fortøynings-bøyer i Norge.

"Fortøy i bøya som på bilde under. Ikke fortøy i toppen, bruk linen under bøya"

Historikk

KNBF Bøyeprosjekt ble til ved at Gjensidestiftelsen bevilget 1 million til KNBF til utlegging av svaibøyer i uthavner langs hele norskekysten høsten 2008. KNBF arbeider for å ivareta fritidsbåtfolkets interesser og sikkerhet på sjøen. Mange plasser langs vår langstrakte kyst er det mangel på trygge overnattingsplasser eller steder hvor man kan søke nødhavn. Offentlige myndigheter har vist liten interesse for å ivareta fritidsbåtfolkets behov på dette området. Som landets eneste landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtfolk ønsker vi å bidra til å legge til rette for en sikker seilas gjennom trygge steder å ankre opp for natten. KNBF ønsket derfor å starte opp et landsdekkende bøyeprosjekt hvor det legges ut bøyer på egnede plasser. Det er en forutsetning at bøyene skal være tilgjengelig og gratis for alle båtfolk (i Oslofjorden må en ha kjøpt OF-vimpel for å ligge ved bøyene – KNBF-medlemmer får 120,- i rabatt på OF-bøyevimpel). Utlegging av bøyer startet opp med et pilotprosjekt i Troms og Finnmark under ledelse av KNBF Region Troms og Finnmark. Etter hvert er prosjektet rullet ut sørover langs kysten. Dessverre har det tatt lang å få lagt ut bøyer i enkelte regioner grunnet omstendelig søknadsprosess og det forhold at mange interesser skal mene noe før bøyeplasser er blitt klarert. KNBF planlegger å legge ut om lag 100 bøyer når prosjektet er ferdigstilt. I hele Oslofjorden samarbeider vi med Oslofjordens Friluftsråd (OF) og deres vel 50 bøyer inngår i det nett av bøyer som etter hvert vil ligge langs hele norskekysten. Til sammen vil vi totalt ha om lag 150 bøyer utlagt. Vi samarbeider også med andre friluftsråd om utlegging av bøyer, deriblant Bergen og Omland friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Ryfylke friluftsråd.  

KNBF's sine bøyer er røde og av typen Ørnbøyen 180 liter. Disse er produsert i et antall av 15.000 og er derfor vel utprøvd. Du ser nedenfor beskrivelse av bøyen.

ØRNBØYEN 180

Volum: 180 liter
Materiale: Polyentylenplast
Egenskaper: Kan ikke synke
Overflate: Galvanisert
Oppdrift: 1.500 N
Farge: Rød
Egenvekt: 22 kg
Diameter: 63 cm
Lengde: 218 cm
Leverandør: Cipax AS

ornboyen
fortoyning1 I Oslofjordområdet har KNBF samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd (OF) og der benyttes OF sine blå bøyer.
oslofjorden 1