Hurtigbåtopplæring

Hurtigbåtopplæring

KNBF tilbyr nå, i samarbeid med Simsea, trening for deg som kjører rask fritidsbåt og er medlem av KNBF.

Hurtigbåtopplæring

Trykk på annonsen for å laste ned hvordan du kan melde deg på, og hva opplæringen innebærer:

Annonse Hurtigbåtopplæring

Uhell med raske båter kan få stygge konsekvenser for deg og dine. Trenings-opplegget er basert på samme type trening som de proffe offiserene på hurtiggående passasjerbåter gjennomfører. Treningen er lagt opp som e-læring på nett kombinert med trening i fullskala simulatorer. Består du kursene får du 5 % rabatt på forsikringspremien i Norske Sjø.

Litt om bakgrunnen for hvorfor vi har laget dette opplæringstilbudet sammen med KNBF:

Sikkerhet på sjøen opptar oss alle. Så mange som 325 mennesker mistet livet relatert til fritidsbåt de siste 10 årene. Vi vet at risikoen for alvorlige ulykker øker med hastigheten på båten, farten dreper.

I Norge har vi ca. 560 000 motorbåter. De fleste av disse har en hastighet på 20 knop eller mer, som IMO (den internasjonale sjøfartsorganisasjonen) definerer som hurtiggående båt.

Utfordringen for førere av slike båter er som vi har fått stygge eksempler på i sommer, primært nødvendigheten av årvåkenhet grunnet farten slike båter beveger seg med. Førere av yrkesbåter med denne farten er som kjent, pålagte egne kurs og retrening hvert 2 år.

Ifølge Båtlivsundersøkelsen 2018 ønsker 7 av 10 førere av hurtiggående fritidsfartøy eget sertifikat noe som indikerer at det virkelig er et følt behov for mere opplæring.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet som er positive til vårt tiltak, vil det ikke bli innført et tilsvarende påbud for fritidsbåter i overskuelig fremtid.

Opplæringstilbudet består av to deler:
Trinn 1: E-læring
Trinn 2: Simulatortrening

Denne modulen er fokusert på situasjons-bevissthet.

Modulen tar for seg følgende tema:
1. Håndtering av tretthet
2. Håndtering av stress
3. Årvåkenhet
4. Beslutningstaking
5. Samarbeid
6. Ledelse
7. Kommunikasjon

Denne modulen fokuserer på praktisk trening og har følgende program.

0900: Velkommen til simulatortrening

Øvelse 1: Familiarisering med simulatorene; kystseilas med høy fart i sommervær.

Øvelse 2: Seilas i tåke Lunsj 1130-1215

Øvelse 3: Nattseilas

Øvelse 4: Mann over bord

Slutt ca. kl. 15:30

• For å melde deg på e-læringskurset, gå til https://sts.simsea.no/courses/440
• Når du har meldt deg på og betalt vil du få et ubegrenset antall forsøk på å bestå testen
• Når du har bestått testen kan du skrive ut kursbeviset
• Når du har fått kursbeviset kan du melde deg på simulatorkurs på et av simulatursentrene (klikk på annonsen over, så får du info om hvilke sentre du kan melde deg på, og hvordan.