Telenor Kystradio

Telenor Kystradio

Telenor Kystradio

For å bidra til økt trygghet for våre medlemmer har vi inngått en ny avtale med Telenor Kystradio. Kystradioen drifter og opererer kystradiotjenesten i Norge, og er en vesentlig del av Norges beredskap til sjøs.

Rabatterte webkurs for VHF/SRC- og LRC sertifikat, fra Telenor kystradio til medlemmer av KNBF: 

http://kystradio.no/nb-NO/store/catalog/26/category/253/samarbeidskampanje

Telenor kystradio har gjennom over 100 år bidratt til økt trygghet på havet, og har i dag et svært nært operativt samarbeid med Hovedredningssentralene og SAR- enheter som Redningstjenesten. Som registrert innehaver av fritidsbåtlisens får du et eget unikt kallesignal. Husk at minimum en ansvarlig person om bord må inneha gyldig radiosertifikat for å kunne benytte VHF.

Med VHF-radio om bord får du ikke bare en tryggere seilas, men du inngår også som en svært viktig brikke i den totale beredskapen til Norges maritime redningstjeneste.

telenorKystradio

Du kan leser mer om Telenor kystradio på deres hjemmeside www.kystradio.no