Hvorfor velge foreningforsikring fra Norske Sjø med Norges beste vilkår?

Hvorfor velge foreningforsikring fra Norske Sjø med Norges beste vilkår?

Hvorfor velge foreningforsikring fra Norske Sjø med Norges beste vilkår?

klubbhus flytebrygger

Forsikring av marina-anlegg for KNBF-medlemsforeninger er nå inntatt i Norske Sjø forsikringsordningen. Forsikringene bygges opp i moduler og kan skreddersys etter ønsker og behov.

  • Det kan avtales dekning av f. eks klubbhus, inventar, flytebrygger, slipper, kraner, lagerbygninger, miljøbygg, driftsmidler og foreningens båter.

  • Forsikringen er en ”All Risk” - dekning som også inkluderer naturskader, påkjørsel fra annen båt, skip, brann, etc. En ”brann- dekning” vil ikke fange opp naturskader da flytende installasjoner er unntatt fra Naturskadeforsikringen. Naturskadeforsikringen dekker ikke risikoen ved påkjørsel av annen båt eller skip.

  • Standardavtalene tilbyr i tillegg en ansvarsforsikring med forsikringssum kr. 15 mill.
  • KNBF har også forhandlet frem en ulykkesdekning for samtlige av foreningens medlemmer for ulykker som skjer innenfor foreningens område. Denne er inkludert i forsikringspremien.
  • Foreningen får 10 % rabatt på Norske Sjø Foreningsforsikring om 10 % av medlemmene har båtforsikring i Norske Sjø
  • Foreningen får 20 % rabatt på Norske Sjø Foreningsforsikring om 20 % av medlemmene har båtforsikring i Norske Sjø
  • Foreningen får inntil 15 % rabatt på Norske Sjø Foreningsforsikring om havnen er en «Godkjent havn» og har gjennomført havneinspeksjon i henhold til sjekkliste.
  • Totalt kan man oppnå inntil 30 % rabatt på Norske Sjø Foreningsforsikring
  • Fender Marine forvalter ordningen på vegne av KNBF. Fender Marine er registrert hos Finanstilsynet, og som autorisert Lloyd’s Cover Holder kan Fender Marine inngå bindende forsikringsavtaler, utstede poliser og foreta skadeoppgjør lokalt.
  • Ring oss for informasjon om hva vi kan tilby din forening. Du kan også kontakte oss via eget skjema på www.fender.no eller kontakt undertegnede direkte:

Fender Marine AS/Team Norske Sjø 2015 11 07 KNBFNorskeSjologosmall
Per Robert Olsen
Tlf: 55 33 28 65 / 930 86 886