Ansvarsforsikring nødvendig i Danmark

Utenlandske hurtigbåter/vannscootere, som seiler i danske farvann, er fra 15. mai 2018 underlagt krav om lovpålagt ansvarsforsikring basert på objektivt ansvar.

Konkret betyder det at norske hurtigbåter, som eksempelvis er på ferietur i danske farvann, skal ha en ansvarsforsikring for den periode man befinner seg i dansk territorium. Den nye regelen er basert på objektivt ansvar, slik vi kjenner det fra bilkjøring i Norge. En fritidsbåt er definert som en hurtigbåt dersom båtens

Motorkraft (målt i kW = hk x 0,74) overstiger lengde x lengde + 3.

Eksempler:
En 7 meter lang båt med 100 hk = 100 x 0,74 = 74 som er større enn 7 x 7 + 3 = 52.
En 11 meter lang båt med 350 hk = 350 x 0,74 = 259 som er større enn 11 x 11 + 3 = 124

Det nye regelverket innføres på bakgrunn av en tragisk ulykke i København sommeren 2017. En god nyhet er at Norske Sjø bekrefter at båter forsikret i Norske Sjø er fullt ut dekket i henhold til det nye danske regelverk. Du kan lese mer om den nye regelen nedenfor i et skriv KNBF har fått fra våre danske venner «Danske Tursejlere».

Vi viser også til vår tidligere artikkel «Planer om båtferie i utlandet» som omhandler krav til internasjonalt båtførerbevis eller ICC (International Certificate og Competence) her:

http://knbf.no/medlem/rad-tips/item/planer-om-batferie-i-utlandet

Du kan også lese mer om krav i noen naboland her:

http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/sejladsinformation