BÅTENS HELSETILSTAND I

BÅTENS HELSETILSTAND I

Motorrommet forteller hva slags båtmann du egentlig er!

 

Du er kanskje en tusenkunstner som fikser og monterer alt mulig selv. Det må en gjerne gjøre, men tenk gjennom hvilke konsekvenser det kan få hvis det gjøres feil. Vår natur er slik at får vi til praktiske løsninger på en måte som ikke rammer lommeboken så er vi tilfreds med oss selv. Finn feilene i dette arrangementet. Her er eksos, sjøvannsinntak med forgrening, drivstoffslange og varmtvann i en salig blanding. Jeg ser mange feil, men det ser også du som observant leser. Ikke foreta slike modifikasjoner i rundt motor. Vann og drivstoff på avveier kan få fatale konsekvenser. Bilde er dessverre ikke et enkelttilfelle, det finnes mange slike eksempler.

Mange synes at ledig plass rundt motor er kjekt å ha for lagring av ting og tang. Ikke gjør det. Det kan utgjøre en risiko i seg selv, vandring av gjenstander ved slingring, fare for selvantenning og hvis en brann oppstår nøring til denne.
Bruk ikke motorrrommet til stuving av andre gjenstander enn du kan få bruk for her og sørg for forsvarlig sikring så de ikke legger ut på tur av seg selv.