BÅTENS HELSETILSTAND II

BÅTENS HELSETILSTAND II

Alle fritidsbåter produsert etter 1998 skal ha et produsentskilt. Skiltet finnes ved styreposisjon eller ved motorbrønn i mindre båter.

 

Opplysningene på skiltet har viktig informasjon til deg om å bruke båten riktig. Hvordan skiltet skal se ut er regulert i en standard – ISO 14945. Eksempelet som vises er et typisk skilt for en båt med innenbordsmotor. Andre opplysninger kan også vises, ofte er maksimal tillatt motorstørrelse for oppgitt for utenbordsmotorer og da i kilowatt (kW). Skal du finne ut hvor mange hk det er må kW multipliseres med 1,36 for å få tillatte hestekrefter.

       

Batskilt 1                         

     

                              

                              

Tillatt last for båt med innenbordsmotor:

Eksempelet viser 7 personer og 700 kg. Som ISO definerer det veier en person 75 kg. Maksimal last er vekten av personer og bagasje (koffert). Enkelt sagt er det alt som kan gå eller bæres om bord. Vi får da følgende regnestykke: personer (75 kg x 7 = 525 kg) + koffert 175 kg = 700 kg. Båten er testet og skal oppføre seg sikkert med en slik total last. Voksne personer er ofte tyngre. Når disse veier til sammen eksempelvis 650 kg kan en bare ta med seg 50 kg bagasje. Tenk over det når du drar på fisketur, fangst om bord vil medføre fare for overlast. Antall personer ved avgang må reduseres i slike tilfeller.

Tillatt last for båt med utenbordsmotor:

Her blir det litt mer komplisert siden vekten av motor skal tas med i maksimal tillatt vekt. For en slik båt vil du derfor se følgende symboler på skiltet:

Batskilt 2               

     

Hvis denne båten har maksimalt 6 personer, motor på 200 kg og opererer med 700 kg som maksimal last og får vi følgende regnestykke: personer (75 kg x 6 = 450 kg) + bagasje 50 kg + motor 200 kg = 700 kg. Er båten utstyrt med portable drivstofftanker skal vekten av denne inngå bagasje, dvs. 30 kg siden slike tanker bæres ombord. Forholdet med tunge personer, som er det normale, slår også negativt ut her og antall personer ved avgang må vurderes.

Det er du som er skipper, gjør deg kjent med hva båten din kan laste for din egen og andres sikkerhet.