BÅTENS HELSETILSTAND III

BÅTENS HELSETILSTAND III

Fast montert brannslukker i motorrom.

 

Det kan sies mye om forskrift om fritidsbåter som ble innført i 1998. I forhold til Nordisk Båt Standard er det ikke å ta for sterkt i at regelverket ble mer komplisert, men at det nå er obligatorisk er positivt. Alle som skal plassere båter i markedet må forholde seg til kravet om CE-merking. Det innebærer at båter skal være sikre og miljøvennlige.

Forskrift om fritidsbåter sier at det skal være fast montert brannslukker i motorrom ved installasjoner med mer enn 120 kW (163 hk). Dette er et krav som er fornuftig og som er nytt i forhold til tidligere praksis. Kravet er regulert i ISO 9094 og det medfører at ved brann i motorrom skal slukkemiddel utløses uten å åpne luke til motorrom.

Kravet kan oppfylles på ulike tillatte måter:
Automatisk utløsning og koblet slik at motor stopper når apparatet utløses.
Signal til styreposisjon og manuell utløsning av brannslukker.

Jeg går ikke inn på type apparater og slukkemidler, men dagens godkjente løsninger er ikke pulverbasert og vil ikke skade motor eller medføre stor rengjøring hvis apparatet er utløst.

Automatisk utløsning frarådes. Det kan føre til farlige situasjoner hvis båten plutselig mister motorkraft i en trengt situasjon. Hvis det også er automatisk utløsning uten at motor stoppes blir effekten på slukkearbeidet sterkt redusert.

Ta kontroll over situasjon selv. Jeg anbefaler løsning med at det gis signal om at nå brenner det. Mange systemer gir dette med et beskjedent lys signal. Det kan imidlertid være vanskelig å observere og det vil være fornuftig å koble til et kraftig lydhorn i tillegg.

Går alarmen – Vurder situasjonen, stopp motor(-ene), steng drivstofftilførsel og om mulig, dekk til åpninger for luft til motor. Når dette er gjort, utløs brannslukkeren manuelt på panel ved styreposisjon. Vent en god stund før luke til motor åpnes, gjøres dette for tidlig kan en brann blusse opp igjen.

Brann ut av kontroll er den verste situasjonen som kan oppstå om bord. Det er mangt som kan sies om å hindre at brann oppstår, det får være til en annen gang. Moralen er informasjon om bruk av brannslukker og har du en båt uten slik denne sikkerhet, vurdert å montere en slik installasjon for din og andres sikkerhet.

Olaf Hjelmeland – Inspektør IMCI

Har du spørsmål om CE-merking og båtens sikkerhet kan jeg forsøke å svare på det. Adressen er