Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Norsk båtførerbevis, ikke alltid nok i utlandet!

Det norske båtførerbeviset er et nasjonalt sertifikat. Dersom du vil leie båt i utlandet kan det være at norsk båtførerbevis ikke er tilstrekkelig.

På grunn av dette ble Norge i 2011 med i en internasjonal ordning som gjør det enklere for nordmenn å leie båt i utlandet.

ICC, International Cerfiticate of Competency, er en internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat. I dag er følgende land tilknyttet ICC:
Belgia, Bulgaria, Finland, Hvitrussland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Nederland, Norge, Romania, Slovakia, Sør-Afrika, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungaren og Østerrike

Andre land godtar også ICC uten å ha skrevet under på avtalen. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med utleiere i det aktuelle landet der du har tenkt å leie båt, hvis landet ikke er blant de ovenfor nevnte.

På Sjøfartsdirektoratets hjemmeside her, kan du lese mere om ICC.