KNBF's Båtskole: Tau og knuter

KNBF's Båtskole: Tau og knuter

Instruksjons-videoene er laget av tidligere generalsekretær i KNBF, Reidar Kjelsrud.