Oppgjørsrisiko ved kjøp av fritidsbåt

Hvordan kan man sikre seg mot tap eller svindel i oppgjørsprosessen ved kjøp av fritidsbåt?

Selv om man benytter seg av båtmeglere ved kjøp av fritidsbåt, har man dessverre ofte ingen garanti for at megleren er seriøs og gir den trygghet og service man forventer av en profesjonell aktør. For fritidsbåter finnes det ikke lovregulering av hvem som kan påta seg megling og oppgjør, som sikrer at man får byttet ytelse mot ytelse på en trygg måte, dvs. at en profesjonell tredjemann tar hånd om kjøpesummen i oppgjørsprosessen hvor bl. a.

skipsskjøte skal tinglyses. Båtmeglere påtar seg dette, men er ikke pålagt å ha ansvarsforsikring eller stille sikkerhet for sitt ansvar. Det er altså ikke lovbestemmelser for kompetanse, vandel og sikkerhetsstillelse for båtmeglere, slik som for eiendomsmeglere og advokater. Det betyr at det i praksis er kun slike næringsdrivende som kan påta seg megleroppdrag, hvor kjøperen har full sikkerhet for tap. Går noe galt ved bruk av båtmegler, har man ikke som ved fast eiendom, noe sted å rette kravet sitt, bortsett fra megleren. Derved påtar partene i handelen seg en risiko, dersom megler skulle vise seg å være inkompetent eller i en desperat økonomisk situasjon, og fristes til å gjøre noe dumt. Det er jo betydelige verdier som håndteres. 

Hvordan kan en slik oppgjørsprosess sikres, og hvem kan påta seg slike oppdrag?

KNBF har et juridisk samarbeid med Båtadvokaten hvor medlemmer kan få inntil 1 times gratis juridisk bistand. I denne sammenheng, hvor en trygg oppgjørsprosess er tema, kan Båtadvokaten tilby en tjeneste benevnt Trygt Båtoppgjør. Dette er en trygghetspakke av oppgjørstjenester som kan kjøpes for kr. 15.000. Den eliminerer både kjøpers og selgers risiko for mislighold eller profesjonalitet fra en båtmegler. Etter tillatelse fra Båtadvokaten gjengir vi nedenfor informasjon om hvordan du kan sikre deg et trygt oppgjør ved kjøp/salg av fritidsbåt

2018 08 22 09 31 18

TRYGT BÅTOPPGJØR – OPPGJØRSTJENESTER VED OVERDRAGELSE AV FRITIDSBÅT

Hvorfor kjøpe oppgjørstjenester?

Når man kjøper/selger båt med noenlunde verdi, er det viktig for både selger og kjøper at oppgjøret foregår på en måte som er trygg og som sikrer at begge parter får det de skal ha. Trygt BåtoppgjørTM garanterer rett resultat.

Selv om partene stoler på hverandre, er det mye som kan gå galt. Små misforståelser eller feil kan få konsekvenser som koster millioner. Et eksempel: En klient av oss tapte over to millioner kroner på at et skipsskjøte ikke ble registrert. Hverken han eller selgeren engasjerte profesjonell hjelp til prosessen med omregistrering. På grunn av en misforståelse manglet gebyrbetalingen og rett dokumentasjon ved innsendelse til Skipsregisteret. Selger gikk konkurs før feilene var rettet, og kjøperen var derfor uten rettsvern overfor konkursboet. Derfor tapte han alt.

Les mer: Verd å vite -- når båten er registrert i Skipsregisteret.

Trygt BåtoppgjørTM gir deg en profesjonelt gjennomført prosess med overføring av eiendomsretten. Trygt BåtoppgjørTM eliminerer all risiko, og gjennomføringen er dessuten dekket opp med ansvarsforsikring.

Hva går Trygt BåtoppgjørTM ut på?

Under oppgjøret mottar vi kjøpers innbetaling til klientkonto og garanterer at selger får sine penger når båten er levert/omregistrert i Skipsregisteret. Overfor kjøper garanterer vi at han får pengene tilbake om ikke båten leveres som avtalt, eller om han av noen som helst grunn ikke blir rett registrert som eier. Selvsagt garanteres det også at kjøper får båten heftefritt overdratt, og at eventuelt pant for kjøpers lån får rett prioritet. Dermed er begge parter trygge (og kjøpers bank, i tillegg). Vi håndterer alle dokumenter som må til for omregistrering i Skipsregisteret og tar oss av prosessen fra A til Å. Strukturen og innholdet i det som utføres i oppgjøret, kan sammenliknes med av fast eiendom. For registrerte båter er det de samme rettslige prinsippene som gjelder.

Hva med båter som ikke er registrert i Skipsregisteret?

Trygt BåtoppgjørTM er tilgjengelig også for båter som er registrert i Småbåtregisteret (RSSR), Securmark, NSF eller andre registre. Prisen og prosessen er den samme men i stedet for registrering i Skipsregisteret har vi egne prosedyrer for å dokumentere overdragelsen og kjøpers rettsvern. Trygt BåtoppgjørTM er også tilgjengelig ved kjøp fra utlandet. Oppgjør ved kjøp fra utlandet har egne individuelle priser.

Og det koster?

Fast pris for Trygt BåtoppgjørTM er kr 15 000 inkl mva. Vår anbefaling er at partene dekker en havpart hver, siden et Trygt BåtoppgjørTM er i begge parters interesse.

Hvordan bestilles Trygt BåtoppgjørTM?

For å få et Trygt BåtoppgjørTM, må partene inngå en egen oppgjørsavtale, i tillegg til kjøpekontrakt. Oppgjørsavtalen gjør ingen endring i kjøpsvilkårene. Oppgjørsavtalen lastes ned, fylles ut og returneres til oss for å få oppgjøret i gang.

Oppgjørsavtale for Trygt BåtoppgjørTM

Når kjøper og selger er klar for å overlate de vanskelige sider ved handelen til Båtadvokaten, last ned avtale om Trygt BåtoppgjørTM her:

Trygt BåtoppgjørTM for registrert fartøy -- for båter som er registrert i Skipsregisteret (har kjenningssignal som f.eks. "LK1234" eller for større båter f.eks. "LABC")

Trygt BåtoppgjørTM for uregistrert fartøy -- for båter som er uregistrert eller registrert i Småbåtregisteret (RSSR); Securmark, NSF eller andre registre.

Fortsatt spørsmål?

Send e-post med dine spørsmål til .

2018 08 22 09 30 40