Planer om båtferie i utlandet?

Planer om båtferie i utlandet?

Husk å sjekke reglene på forhånd! Er du en av dem som har lagt årets sommerferie til utlandet og som har planer om å leie båt? Eller har du planer om å bruke egen båt i utlandet? Ved bruk av fritidsbåt i utlandet er det viktig å vite hvilke regler som gjelder. KNBF binger her nyttig informasjon fra Sjøfartsdirektoratet.

Mange nordmenn legger sommerferien utenlands med egen eller leid båt, og hvert år opplever Sjøfartsdirektoratet stor pågang på henvendelser rundt båtbruk i utlandet. Det er ikke lett å vite hvilke regler som gjelder for sertifikater i andre land. Hvert land opererer med egne, nasjonale sertifikater og har sine egne lover og forskrifter.
Sertifikatkravene varierer så mye at Sjøfartsdirektoratet ikke klarer å holde en oppdatert oversikt over de ulike reglene i de forskjellige landene. Skal du bruke fritidsbåt i utlandet oppfordres du derfor til å selv kontakte lokale sjøfartsmyndigheter eller utleiefirma for å høre hvilke regler og krav som gjelder i det enkelte land. Merk at reglene kan variere etter om du skal bruke din egen båt eller om du skal leie båt.
En felles problemstilling for båtbruk i utlandet er at du kan risikere at de nasjonale fritidssertifikatene, båtførerbevis og fritidsskippersertifikat, ikke er tilstrekkelig. Det tryggeste når du ferdes utenlands er derfor å ha det internasjonale båtførersertifikatet (ICC).

Hva er ICC?

ICC er en forkortelse for International Certificate for Operators of Pleasure Craft og omtales i Norge som internasjonalt båtførersertifikat. Sertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt i andre land som har akseptert ICC som båtførerbevis.
Mange tror at ICC er tilsvarende EUs førerkort for biler, som alle land innenfor EU/EØS er forpliktet til å akseptere, men det er ikke tilfellet. Gyldigheten på sertifikatet bestemmes av det besøkte landet, og det blir dermed ikke et fullt ut internasjonalt sertifikat. Det er likevel et verdifullt dokument når du ferdes med båt i utlandet, og ICC er det eneste tilnærmede internasjonale sertifikatet vi har for fritidsbåtbrukere i dag.
ICC er utgitt under FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), og det er UNECE sin resolusjon nr. 40 som regulerer sertifikatet. Norge vedtok resolusjonen i 2011 og siden den gang er det 642 nordmenn som har tatt sertifikatet.

Hvordan får jeg ICC?

For å få utstedt ICC må du bestå den nasjonale båtførerprøven i tillegg til å gjennomføre og bestå en praktisk prøve på motorbåt eller seilbåt. Du må også fylle ut en egenerklæring om helse på søknadsskjemaet.
ICC setter ingen begrensninger på størrelsen på fartøyet som sertifikatet kan brukes på. Dette bestemmes derfor av det landet sertifikatet blir brukt i. I Norge har ICC samme begrensning som båtførerbeviset og gjelder dermed for båter inntil 15 meter.

Hva koster sertifikatet?

I 2018 er prisen 408 kroner for utstedelse av ICC dersom du innehar båtførerbeviset eller har bestått båtførerprøven. For avleggelse av båtførerprøve og utstedelse av sertifikat koster det 723 kroner. Pris for avleggelse av praktisk prøve kommer i tillegg og kan variere fra kurssenter til kurssenter.

Hvilke land har vedtatt resolusjonen?

Land som har vedtatt resolusjon nr. 40 om ICC: Belgia, Bulgaria, Finland, Hviterussland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Tyskland, Nederland, Romania, Serbia, Slovakia, Sveits, Storbritannia, Sør-Afrika, Tsjekkiske republikk, Ukraina, Ungarn, Østerrike.
Andre land godtar også ICC uten å offisielt ha skrevet under på avtalen.

Mer informasjon om ICC finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider: www.sdir.no . Har du spørsmål, kan du kontakte seksjon fritidsfartøy på telefon 52 74 50 00 eller sende en e-post til .