Propan: Hvordan tester man anlegget og hvor lenge holder slangene?

Propan: Hvordan tester man anlegget og hvor lenge holder slangene?

Har du gass ombord er det viktig å sjekke datoen på gasslangene. De skal skiftes ut hvert 4-5 år. De har en holdbarhet på 4-5 år med gass i seg, så selv om du finner slanger i butikken som er 2-3 år gamle, så er de som regel så gode som nye. Skriv dato på de nye slangene når du installerer dem. Da vet du når du må skifte dem ut neste gang!

Enkel tetthets-prøving for gassanlegg uten lekkasjeindikator, som du bør utføre hvert år: 
Åpne propankranen ved beholderen. Tenn f.eks. kokeapparatet. Slukk kokeapparatet. Steng propankranen. Etter 10-15 minutter bør kokeapparatet kunne tennes med propanen som står i slangen. Tenner den ikke, ja da har du en lekkasje. Har du ikke gassalarm ombord, invester de få kronene dette koster. Gassalarmen skal monteres lavt.