Kjenner du til flaggreglene på sjøen?

Kjenner du til flaggreglene på sjøen?

Det er ikke uvanlig at vi ser flagging utover kveldene hos båtfolket. Så det kan være kjekt å se på reglene og se på hva som gjelder, så du ikke signaliserer "noe" du ikke burde signalisere til andre sjøfarende!

I Sjøforsvaret er føring av orlogsflagg og flagg bestemmelser generelt, fortsatt regulert i SAP 1 (D) Tjenestereglement for Sjøforsvaret, og som også gjelder for fritidsbåter. Hovedregelen er at de bestemmelser som gjelder for orlogsflagget, også gjelder for øvrige flaggtegn.

"Orlogsflagget skal alltid være heist under gange og i kamp." Så når solen går ned og du ligger i havn, pass på at du ikke signaliserer at du er i kamp. Interne heftige diskusjoner ombord kan i så henseende ikke defineres som kamp.... Ellers til kai følges følgende regler på Sjøforsvarets fartøy, jf. SAP 1 (D):

- "Flaggheis i Sør-Norge kl. 0800 i perioden 1/3 - 31/10. Og kl. 0900 i tiden 1/11 - 28-29/2"


- "Flagget hales ved solnedgang eller kl. 2100 når solen går ned senere enn dette tidspunkt."


- "Flaggheis i Nord-Norge er kl. 1000 i perioden 1/11 - 28-29/2, i denne tiden hales flagget kl. 1500. Ellers som for Sør-Norge".

 

Ha en strålende båtsesong!

båt med flagg
Bilde gjengitt med tillatelse fra Redningsselskapet