Spar penger på drivstoff!

Spar penger på drivstoff!

Bunker Oil har endret sitt distribusjonsapparat på diesel og bensin. De har ikke lenger så mange egne anlegg som tidligere, noe som betyr at de har sagt opp medlemsavtalen med KNBF. Men du kan fortsatt  bruke ditt Bunker Oil kort å få rabatt.

Benytt kortet å få rabatt:

På Bunker Oil-drevne stasjoner vil du nå få kr. 1,00 i rabatt inkl. mva. På ikke- BunkerOil drevne stasjoner vil du få den rabatten som eventuelt ligger i betalingskortet ditt. Her finner du informasjon over stasjoner som aksepter Bunker Oil kort.

Bunkring med fritidsbåt

Alle stasjoner som er merket med rød skrift «Marina», er stasjoner som leverer til fritidsbåter.

Ønsker du å skaffe deg Bunker Oil kort?

Gå inn på https://www.bunkeroil.no/tankingskort og bestill ditt kort og få kr. 1,00 i rabatt.