KNBFs sikkerhetskontroll av fritidsbåt

KNBFs sikkerhetskontroll av fritidsbåt
KNBFs sikkerhetskontroll av fritidsbåt

En grundig kontroll av din fritidsbåt
forhindrer ulykker og 
redder liv!

Ta en sikkerhetsbesiktigelse av din fritidsbåt hvert femte år, og forebygg uhell og alvorlige ulykker. Spesielt viktig er det å kontrollere båter med innenbordsmotor eller med en eller flere skroggjennomføringer og båter med gassinstallasjon.

Hvert år meldes det om båtbranner som skyldes dårlig vedlikehold, så en sjekk av alle potensielt farlige installasjoner som gass, motor, elektrisk anlegg, skrog-gjennomføringer med mer vil gi deg som båteier verdifull informasjon om hva du må gjøres for å utbedre faretruende feil og mangler. KNBF har 130 meget erfarne besiktigelsesmenn spredd langs Norges kyst, som kan hjelpe deg å med å kontrollere din båt.

KLIKK HER FOR Å SE HVA SOM BLIR KONTROLLERT PÅ DIN BÅT.

KLIKK HER FOR Å FINNE NÆRMESTE BESIKTIGELSESMANN!

Siden KNBF startet med sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter har vi utdannet over 300 besiktigelsesmenn som har foretatt tusenvis av kontroller av fritidsbåter. KNBF satser på dette for å forbedre sikkerheten til sjøs, og sørge for at våre medlemmer er trygge når de er ute i fritidsbåten sin. Sikkerhetskontroller forebygger alvorlige ulykker og redder liv!

En KNBF besiktigelsesmann skal primært gå gjennom en konkret sjekkliste over punkter som har sikkerhetsmessig betydning for båt, båteier og passasjerer. Denne sjekklisten fungerer også som råd  til båteieren mht til å forebygge egen sikkerhet, i eget fartøy.

Rapporten kan også være nyttig i forbindelse med kjøp og salg, fordi selv om rapporten ikke er ment å være en tilstandsrapport eller taksering av båten, gir de kontrollerte sikkerhetspunktene en god indikasjon av båtens generelle tilstand. Besiktigelsen er gyldig i fem år.

En sikkerhetsbesiktigelse er et oppdrag mellom båteier og besiktigelsesmann, på vegne av KNBF. 

Finn nærmeste besiktigelsesmann her!

VHF-KONTROLL
En del av KNBF's Besiktigelsesmenn er også sertifisert av Telenor Kystradio for å kunne foreta kontroll og sjekk av VHF-installasjoner i fritidsbåter, og noen få er sertifisert etter Telenor Kystradio's siste kontrollprosedyre. Av de VHF-radioer KNBF tidigere har kontrollert, så har åtte av ti hatt større eller mindre feil, som kan medføre blokkering av frekvenser på radionettet og støy eller forstyrrelser på andre frekvenser. Du finner oversikt over alle sertifiserte VHF-besiktigelsesmenn lengre ned på siden.

Priser:

Besiktigelser VHF sjekk             Besiktigelse med VHF sjekk.
Medlemmer               kr 600,     Medlemmer              kr 300,- Medlemmer    kr 800,-
Andre kr 950,- Andre kr 500,-     Andre    kr 1.200,-

Eventuelle reise- og diettutgifter må avtales direkte med besiktigelsesmannen, FØR besiktigelsen gjennomføres.

 

 Sertifiserte VHF-kontrollører

Navn Sertifisert iht 2017-
standarden fra Telenor
Sted Telefon epost
Steinar Løvmyr X 0953 Oslo 92634439
Vebjørn Bringsjord 1176 Oslo 95084191
Thomas Owe 1368 Stabekk 41459331
Steen Helberg 1684 Vesterøy 90605744
Svein Rune Isene 3044 Drammen 92428250
Leif Rune Sundli  X 3216 Sandefjord 90595056
Anders Lundstuen 3474 Åros 92899222
 Frode Kongsgård 3936 Porsgrunn 90824480 
Per Magnus Vagle 4017 Stavanger 91163520
Inge Magne Fister X 4049 Hafrsfjord 40052652
Jarle Nikolaisen X 4250 Kopervik 90178663
Nils-Ole Sunde 4310 Hommersåk 98252281
Arne R. Johnsen X 7024 Trondheim 45610407
Bjørn Ofte 5226 Nesttun 91185001
Stig Jensen X 5343 Fana 91857115
Jostein Sundal 5355 Knarrvik 47661927
Øyvind Øverland 5955 Lindås 92852315
Kristian Tornes X 6443 Tornes i Romsdal 95237612
Gunnar Rognstad 8402 Sortland 91664221   
Knut T. Jensen X 8410 Lødingen 99536321
Ole Gustav Årnes 8801 Sandnessjøen 90833820
Reidar Johansen 9570 Honningsvåg 91828427

 

KNBF's brosjyre: Båtteknisk sikkerhet