Foreningsmedlemskap gir en rekke fordeler!


Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har 370 medlemsforeninger og 47.000 medlemmer. Siden 2006 har vi økt medlemstallet med 28.000. Hver forening er tilsluttet en KNBF-region: Øst, Sør, Vest, Nordvest, Trøndelag, Nordland og Troms & Finnmark. Alle disse har eget styre. Sekretariatet i Oslo har fem ansatte og ledes av generalsekretæren. Båttinget er forbundets øverste organ og leder forbundets virksomhet.Båtpolitisk arbeid
Som medlemmer i Kongelig Norsk Båtforbund bidrar dere til at forbundet er blitt en stadig sterkere interesseorganisasjon for eiere og brukere av fritidsbåter. Dette betyr at vi får bedre muligheter til å arbeide for viktige båtpolitiske saker, yte bistand til regioner, medlemsforeninger og enkeltmedlemmer, og forhandle frem fordelaktige tilbud til medlemsforeninger og enkeltmedlemmer:


 • Vi arbeider for båtfolkets interesser overfor politikere og myndigheter.
 • Vi er høringsinstans for myndighetene i fritidsbåtsaker.
 • Vi taler båtfolkets sak i media.
 • Vi har etablert et gunstig forsikringstilbud gjennom båtorganisasjonenes egen forsikringsordning Norske Sjø.
 • Vi har inngått en avtale med Tryg om en gunstig havneforsikring som er basert på båtforeningers forsikringsbehov.
 • Vi arbeider for å ivareta allemannsretten og et trygt og miljøvennlig båtliv.
 • Vi har etablert en besiktigelsesmannsordning som foretar sikkerhetskontroll av båten din, samt en takstmannsordning.
 • Vi yter gratis juridisk førstehjelp gjennom Båtadvokaten.
 • Vi informerer om nytt fra KNBF gjennom «Fritidsbåten» i Båtens Verden.
 • Vi arbeider løpende for å gi medlemmene gode medlemstilbud.


Medlemskap og kontingent
Vi har to typer medlemskap for båtforeninger:


 • Kollektivt medlemskap: Dette medlemskap gir båtforeningen tilgang til alle foreningsfordeler og foreningens medlemmer får tilgang til alle våre medlemsfordeler. Alle medlemmer med båtplass i foreningen blir registrert i vårt medlemsregister. Medlemskapet koster kr. 150,- pr. medlem pr. år. Foreningen belastes med samlefaktura en gang pr. år. Til sammenligning betaler personlige medlemmer kr. 375,- i medlemskontingent per år. Av kontingenten går noe til dekning av kostnadene til medlemsbladet Fritidsbåten, som utgis i samarbeid med Båtens Verden og en del overføres til regionene.
 • Foreningsmedlemskap: Dette medlemskap gir båtforeningen tilgang til alle foreningsfordeler. Ingen medlemmer blir registrert i vårt medlemsregister og disse får følgelig ikke tilgang til våre medlemsfordeler med mindre de tegner et personlig medlemskap til kr 375,- Foreningsmedlemskap koster kr 62,- pr medlem pr år.


Du finner alle KNBF's medlemsfordeler her!


Ditt medlemskap i KNBF bidrar til å styrke den eneste landsomfattende interesseorganisasjonen for eiere og brukere av fritidsbåt. Det gjør oss bedre i stand til å legge press på politikere og myndigheter i viktige saker for båtfolket. Derved ivaretar KNBF også DINE interesser!


Det er medlemsforeningene og personlige medlemmer som danner grunnfjellet i forbundet. Saker og synspunkter fra foreninger og medlemmer som man ønsker behandlet, spesielt eller generelt, er en viktig del av vårt arbeidsområde. Kontakt din region, eller sekretariatet direkte, hvis dere har saker som ønskes fremmet gjennom vår organisasjon.


Vi står til disposisjon hvis dere har behov for ytterligere informasjon. Dere er selvfølgelig hjertelig velkommen til å besøke vårt sekretariat i Frydenbergveien 46 b i Oslo, eller dere kan ringe oss på telefon 22 35 68 00.