Visjon, Rolle og Verdier

VISJON


Et bedre båtliv for alle, på naturens premisser

Vår visjon innebærer å sikre gode og bærekraftige rammevilkår

for alle brukere av fritidsbåt. Skal vi lykkes, er det viktig

å samle hele fritidsbåt-Norge til ett rike, slik at vi blir hørt i det

offentlige rom

Presse    Send oss e-post    english