Fortøyningsbøyer i Norge


knbf-bye_lite.jpg


Bruk KNBF fortøyningbøyene 
KNBF har lagt ut rundt 80 bøyer fra Ryfylke i sør til Kirkenes i nord. Fortøyning er gratis i et døgn for alle medlemmer av Båtforbundet. 

Klikk her for kart over alle fortøyningsbøyer i Norge.

KNBF ber alle brukere av bøyene om å følge disse forsiktighetsreglene: 

  • Gi bøyene et lite fortøyningsrykk når du har lagt til for å se at de holder: Fortøy i bøyen som anvist og gi et solid drag akterover så bøya får et kraftig rykk.
  • Legg ut en ekstra sikring, som dregg, spesielt når det blåser.
  • Bruk ankervakt på ekkolodd eller GPS avviksalarm, spesielt om natten.
  • Følg med!
  • Meld fra til post@knbf.no ved avvik.
  • Les denne artikkelen på knbf.no for mer informasjon om forsiktighetsreglene.

Historikk
KNBFs bøyeprosjekt ble til ved at Gjensidestiftelsen bevilget en million til KNBF til utlegging av svaibøyer i uthavner langs deler av norskekysten høsten 2008. KNBF arbeider for å ivareta fritidsbåtfolkets interesser og sikkerhet på sjøen. Mange plasser langs vår langstrakte kyst er det mangel på trygge overnattingsplasser eller steder hvor man kan søke nødhavn. Offentlige myndigheter har vist liten vilje til å ivareta fritidsbåtfolkets behov på dette området. Som landets eneste landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtfolk ønsker vi å legge til rette for trygge steder å ankre opp for natten. KNBF  har derfor et landsdekkende bøyeprosjekt som gir båtfolket tilgjengelig, gratis og miljøvennlig fortøyningsmulighet. Bøyene gjør bruk av anker og dregg undvendig, og hindrer dermed oppriving av for eksempel bevaringsverdig ålegress på sjøbunnen.


Utlegging av KNBF-bøyene startet opp med et pilotprosjekt i Troms og Finnmark under ledelse av KNBF Region Troms og Finnmark. Etter hvert er prosjektet rullet ut sørover langs kysten, og KNBF har til sammen lagt ut rundt 80 bøyer.


Til sammen er totalt 140 bøyer lagt ut (medregnet OFs). Vi samarbeider også med Bergen og Omland friluftsråd.

KNBFs bøyer er røde og av typen Ørnbøyen 180 liter. Disse er produsert i et svært høyt antall og er godt utprøvd. Du ser nedenfor beskrivelse av bøyen.


orneboyen.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

fortoyning.jpg

Fortøy i bøya som på bilde under: Ikke fortøy i toppen, men bruk linen under bøya.

Presse    Send oss e-post    english