« Etterlatt utstyr på opplagsplasser

Hva kan båtforeninger gjøre med etterlatt utstyr på opplagsplasser som «ingen» eier?


Flere båtforeninger opplever at utstyr blir liggende henslengt på opplagsplassene til båtforeningene rundt om i landet. Utfordringer kan være at man ikke vet hvem som eier utstyret, når det har blitt plassert der, og om det fortsatt er i bruk.


Hva gjør man med utstyr som har ligget lenge, som ingen henter, til tross for oppfordringer og varsler om at det bør fjernes? Det er ofte vanskelig å nå alle, og ulike årsaker kan resultere i at eiere av gjenstandene ikke blir gjort oppmerksom på varselet. Å begynne rydding og kasting av andres eiendeler er derfor ingen god ide.


Det første en båtforening bør gjøre, er å varsle om problemet gjennom de kanalene man har, som for eksempel per e-post, med beskjed om at utstyret på området må merkes opp (med navn og kontaktinformasjon), ettersom det er behov for opprydning på stedet.


Deretter bør man sette en tidsfrist, som gir eiere av utstyret rimelig tid til å bli gjort kjent med varselet, og at det er et problem at utstyr akkumuleres på området. Båtforeningen kan dessuten stille noen kvelder i uken til disposisjon i løpet av denne tidsrammen, for å hjelpe til med merking og rydding.


Dersom tidsfristen går ut og utstyret fortsatt ligger henslengt og umerket, har man muligheten til å kontakte politiet og melde inn mengden av etterlatt løsøre som hittegods. Deretter er det politiet som avgjør hva som skal gjøres videre, og vil ved behov kunne instruere båtforeningen i korrekt og lovlig fremgangsmåte.


Loven om hittegods finnes på Lovdata.

Presse    Send oss e-post    english