« Det blir ny Båtlivundersøkelse 2022

KNBF har arbeidet intenst denne høsten med å sikre finansiering av en ny Båtlivundersøkelse i 2022. Og målet ble nådd innen fristen 31.12.2021. Nye bidragsytere er Tryg Forsikring, Miljødirektoratet og Oslofjordens Friluftsråd.Bakgrunn for ny undersøkelse

 • Siste nasjonale båtlivundersøkelse er fra 2018
 • Det er et skrikende behov for oppdatert faktainformasjon om båtlivet i Norge
 • Nytteverdien av en ny undersøkelse dedikert båtliv er udiskuterbar og betydelig
 • Bransjen er i en betydelig utvikling både teknisk og miljømessig
 • Covid19 har snudd opp ned på våre reise- og fritidsaktiviteter til fordel for bruk av båt i Norge
 • Nye samarbeidspartnere viser interesse for ny undersøkelse (MDir og Tryg Forsikring).Målsetting med ny undersøkelse

 • KNBF ønsker å videreføre den nasjonale Båtlivundersøkelsen av 2012/2018 om båtliv i Norge.
 • Undersøkelsen skal fremskaffe viktig beslutningsunderlag for det offentlige, bransjen og båtorganisasjonene
 • Undersøkelsen skal finansieres av et spleiselag mellom de tre nevnt i kulepunktet over
 • Undersøkelsen skal befeste sin posisjon som referansedokument nr. 1 om båtlivet i NorgeGjennomføring og fremdriftsplan
Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med utførende konsulent valgt etter anbudsrunde. KNBF er oppdragsgiver på vegne av alle partnere. Følgende fremdriftsplan legges til grunn for ny undersøkelse:


Høst 2021 Q4 Finansiering av undersøkelsen. Invitasjon og dialog med finansieringskilder.
Vår 2022 - Q1 Prosjektetablering. Anbudskonkurranse og valg av konsulent.
Vår 2022 - Q2 Detaljplanlegging av undersøkelse inkl. valg av spørsmålssett. Workshop. Pilot.
Høst 2022 Q3 Undersøkelse gjennomføres sept/okt.
Høst 2022 Q4 Behandling av data og produksjon av rapport.
Vår 2023 - Q1 Rapport ferdig. Presentasjon og offentliggjøring.Organisering av arbeidet
Undersøkelsen gjennomføres som et prosjekt med en prosjektgruppe og en referansegruppe. Prosjektgruppen vil bestå av de største finanskildene og KNBF. Referansegruppen vil bestå av alle som har bidratt med et finansielt bidrag. Disse er foreløpig:

 • Nærings- og Fiskeridepartementet
 • Kystverket
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Redningsselskapet
 • Norges Seilforbund
 • Norsk Test
 • NORBOAT
 • Vestkystparken (3 friluftsråd)
 • Telenor Kystradio
 • Båtens Verden
 • Tryg Forsikring
 • Oslofjordens FriluftsrådMedia-partner
VB Media som utgir «Båtens Verden» vil være media-partner for prosjektet og bistå med redaksjonell omtale av prosjektet både i trykte media og digitalt.Faglig innhold
Undersøkelsen er delt inn i følgende faglige tema:

 • Omfang og deltagelse
 • Bruk, kostnader og verdiskapning
 • Sjøsikkerhet, lover og regler
 • Miljø og klima

Denne planlegger vi å fortsette med.Nytteverdi av undersøkelsen

 • Data om den sterkt voksende fritidsbåtflåten, når det gjelder struktur, bruk, verdiskapning, miljø/klima og holdninger er en forutsetning å kunne vurdere fritidsbåtlivets samfunnsmessige betydning og påvirkning.
 • Den politiske og forvaltningsmessige beslutningsprosesser, både nasjonalt, regionalt og kommunalt må baseres på fakta og ikke på synsing. Datamateriale er videre en forutsetning for planlegging av maritimt friluftsliv, rekreasjon/folkehelse, havner og infrastruktur langs kysten.
 • Fakta og eksakt viten om båtlivet i alle aspekter står helt sentralt.Tidligere publikasjoner
Du finner mer informasjon om Båtlivundersøkelsen 2018 her:

https://knbf.no/meny/nyheter/batlivsundersokelsen
Presse    Send oss e-post    english