« Søker om 3 millioner i momskompensasjon

10.09.2021, 04:06

Nå har sekretariatet i KNBF sendt inn søknad om 3,1 millioner kroner i momskompensasjon på vegne
av 68 medlemsforeninger for 2020. Søknadsbeløbathavn.jpgpene varierer fra 304 750 til 1304 kroner.


Etter at søknaden for 2018 ble avslått, valgte KNBF å søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon på en ny og mer arbeidskrevende måte.


Målet er blant annet å dokumentere den allmennyttige driften båtforeningene våre representerer langs hele norskekysten.


KNBF jobber strategisk mot Tilsynet for å dokumentere hvordan båtforeninger drives, med spesielt fokus på allmennytten. Vi mener blant annet det bør være momskompensasjon for brygger beregnet på nødetater.


På vår kampanjeside Hjelp oss å redde båtlivet kan du lese mer: Urettferdig momskompensasjon - Redd båtlivet (reddbatlivet.no) 


Ny måte å søke på

Å bruke den såkalt dokumenterte modellen har vært arbeidskrevende for foreningene, som detaljert har måttet spesifisere hvilke momsutgifter de søker om kompensasjon for. Det har blitt lagt ned mye jobb de siste ukene og månedene.

KNBF har sendt ut materiell og veiledere, og vært tilgjengelig for assistanse. De fleste foreningene klarte brasene på egen kjøl, mens andre foreninger har trengt hjelp til å finne fram til riktig strategi og metode for å finne sitt søknadsbeløp.

Les mer om momskompensasjon og dokumentert modell her. Presse    Send oss e-post    english