Hvem er vi

KNBF er en interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk i Norge som arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser.


Vi ivaretar dine interesser!


Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåteiere og -brukere. KNBF har 370 medlemsforeninger og 47.000 medlemmer, inkludert personlige medlemmer. Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser. KNBF er en sammenslutning av båtforeninger, båtklubber, lag og personlige tilsluttede medlemmer. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig , ideell og allmennyttig organisasjon. KNBF har denne organisering:


KNBF er også medlem av Frivillighet Norge, Nordiska Båtrådet og European Boating Association.


Nedenfor ser du medlemmene av dagens forbundsstyre som representerer alle forbundets regioner.


 

Bjørn Ydse

Bjørn Ydse

President
bjoydse@online.no

480 96 700

 


Magne Eldvik

Magne Eldvik

Visepresident
 magelvi@online.no

908 18 141 Jens-Christian Hørløck

Finansleder
jc@apilar.no

93029326Helge A.
Karlsen

Helge A. Karlsen

Styremedlem
hekar@online.no

91 67 57 54Idar
Arve Krumsvik

Idar Arve Krumsvik

Styremedlem
Idarkru@online.no

957 88 341Geir Giæver

Styremedlem
geir.giaver@gmail.com

958 88 710

 Jan
Erik Johansen

Jan Erik Johansen

Styremedlem
jan.erik.johansen@novasea.no

416 23 116


Jan Erik
Johansen

Odd-Are Skoglund

Styremedlem
skoglund@sambooking.no

959 73 986

Odd Harald Eide

Odd Harald Eide

Styremedlem

Oddeid@online.no

990 97 331

Vi står på for våre medlemmer


President, visepresident og finansleder er valgt av Båttinget, de øvrige styremedlemmene er valgt fra respektiv region for 2 år ad gangen. Sammen utgjør de forbundsstyret i KNBF. President, visepresident og finansleder utgjør arbeidsutvalget (AU).


Forbundsstyret møtes normalt 4 ganger pr. år, mens AU møtes ved behov. Selv om regionene er autonome, foregår det mye utveksling av informasjon mellom styremedlemmene i tillegg til at regionene rapporter hvordan situasjonen er i den enkelte region.


Forbundsstyret skal også trekke opp linjene for virksomheten mellom hvert møte samt overvåke forbundets økonomi.


KNBF har også nedsatt en rekke komiteer for å behandle spesielle områder og felter. Komiteene rapporterer til forbundsstyret ved hvert møte. Hvem som inngår i de forskjellige komiteene kan du lese her.


Nedenfor kan du se 3 av våre satsningsområder. For øvrig satser vi på en bredest mulig samfunnskontakt og at KNBF skal være en naturlig høringsinstand i alle spørsmål som gjelder småbåtbruk samt lover, regler og restriksjoner som berører våre medlemmer.

Presse    Send oss e-post    english