Sekretariatet

Stig Hvide Smith


Generalsekretær

Stig Hvide Smith

Sentralbord: 22356800

Mobil: 478 29200

E-post: stig@knbf.no


Hovedoppgaver:

 • Media
 • Båtpolitisk arbeid
 • Myndighetskontakt
 • Internasjonalt arbeid
 • Eksterne forbindelser
 • Utviklingsarbeid og eksterne prosjekter
 • Norske Sjø (overordnet ansvar)


Endre
Solvang


CFO

Endre Solvang

Sentralbord: 22356800, Tastevalg 1

Mobil: 954 90 900

E-post: endre@knbf.no


Ansvarsområder:

 • Økonomi, budsjett og regnskap
 • Norske Sjø (drift)
 • Momskompensasjon
 • Båtlivsundersøkelsen 2022
 • Årets Båtkommune
 • Medlemsfordeler
 • Medlemsbladet "Fritidsbåten"
 • Administrativ oppfølging


Haagen Bach


IT-medarbeider

Haagen Bach
Sentralbord: 22356800, Tastevalg 3

Mobil: 90761918
E-post: Haagen@knbf.no


Ansvarsområder:

 • Interne IT-systemer
 • Mobilt sentralbord
 • GDPR (personverndirektiv)
 • Medlemsfordeler
 
peteromoss.jpg
Kontormedarbeider og prosjektassistent

Peter Schöberl
Sentralbord: 22356800
E-post: peter@knbf.no

 

Ansvarsområder:

 • Kontoradministrasjon
 • Fakturering og medlemsservice
 • Medlemsregister 
 • Prosjekt KNBF 2027


Presse    Send oss e-post    english