Informasjon for tillitsvalgte

FORSIKRING
Alle tillitsvalgte i KNBF, herunder

  • Forbundsstyre
  • Regionstyrer
  • Komiteer og andre oppnevnte arbeidsgrupper
  • Besiktigelsesmenn


er forsikret slik gjennom fellespolise i Norske Sjø:

  • Styreansvarsforsikring for inntil 500.000
  • Ulykkesforsikret for inntil 500.000 og
  • Ansvarsforsikret for inntil 250.000.


Eventuelle henvendelser rettes til generalsekretær.


Andre fordeler og avtaler for tillitsvalgte

Rabattavtaler på Scandic Hotels for styremedlemmer og ansatte

Presse    Send oss e-post    english