Vedtekter

KNBFs virksomhet reguleres av vedtekter og styrende dokumenter. Vedtektene omhandler KNBFs formål, organisering og formalia. Den daglige virksomheten er regulert i styrende dokumenter.


De gjeldende vedtektene ble vedtatt på ordinært Båtting på Fornebu april 2016 og kan først endres på kommende Båtting 2018.


Vedtekter_20160423_Battinget.pdf

Presse    Send oss e-post    english