Årsmøte i KNBF Region Nordland

23 februar 2019

Møtet ble avholdt i Fausk båtforening.