Årsmøte i region Nordland

27 februar 2018
Årsmøte i region Nordland

Årsmøtet ble avviklet i møtelokalet til Fauske båtforening 24. februar. Et flott og nytt klubblokale med moderne kjøkken, materialrom og toaletter. Tross store geografiske strekninger i region Nordland var det representanter fra 10 ulike båtforeninger og med totalt 16 personer til stede.

De 10 delegatene på årsmøtet var fra Bodø bf, Fauske bf, Hellesund bf, Mosjøen bf, Narvik Bf, Saltdal bf, Sandnesjøen bf, Straumen bf, Tverrlandet bf og Ørnes bf.
Årsmøte ble åpnet av Svein Fredriksen i Ørnes Båtforening og som i sin innledning valgte å snakke om møtet med havnedirektøren i Bodø. Et godt møte som ga muligheter til å få presentert KNNF på en fin måte. Deretter holdt Geir Giæver et innlegg om hva KNBF har fått til i 2017.Dette ga muligheten til en god dialog med de frammøtte representantene. Og flere gode spørsmål kom opp. Flere ga utrykk for at dette var en nyttig presentasjon som flere burde ha fått hørt. Presentasjonen vil derfor bli sendt til region Nordland.

aarsmøte 2018


Etter dette ble det servert en fantastisk god lapskaus til hele forsamlingen. Stor takk til kjøkkenpersonalet.
Regionleder kom så inn på status i region Nordland. Regionen har nå passert 50 båtforeninger og har 4691 medlemmer. 7 nye båtforeninger kom til siste år. Og 2 nye båtforeninger har meldt sin interesse for medlemskap i KNBF i år.
For å nå nødvendige mål i 2018 er det nødvendig å søke om ekstraordinært tilskudd på kr. 50.000 fra sentralt hold. Noe regionen regner med at de vil få.
Som møteleder ble Svein Fredriksen valgt. Han ledet forsamlingen med stø hånd gjennom en god årsberetning. Kasserer Fred-Roger Horndal gikk gjennom regnskap og budsjett. Og handlingsplanen for 2018 blir lagt i samme spor som i 2017, med hovedvekt på verving.
Det nye styret for 2018 blir ledet av Svein Fredriksen, gjenvalgt for 1 år, nestleder og kasserer var ikke på valg. Og sekretær Harald Olufsen ble gjenvalgt for et år. Torleif Rendal blir styremedlem for 2 år. Jan Erik Johansen for 2 år. Varamedlemmer Ole -Gustav Årnes ble nytt varamedlem sammen med Frank Hansen. Valgt for 1 år.
Valgkomiteen for 2018 vil bestå av Birger Schjølberg, formann, Hugo Hansen og Arnstein Karlsen.
Innkommet forslag til KNBF.
Da det kommer flere utenbordsmotorer på fritidsbåter med bensin som drivstoff ønsker de å sende følgende innstiling til KNBF: Økt innsats for et generelt avgiftsfritak på veibruksavgiften på bensin til fritidsbåt. Noe hele forsamlingen støttet opp om.
I sin avslutning kom regionlederen med en oppfordring til båtforeningene om at personer som hadde bidratt mer enn forventet i den enkelte båtforening ble løftet fram. Regionen ønsker å hedre alle hedersmenn og kvinner. Da Geir Giæver slutter som kommunikasjonssjef i KNBF og ble han takket av for sin gode bistand og hjelp til regionen.

Artikkel av

Geir Giæver
27 februar 2018

Del artikkelen