Nordvest hendelser

Årsmøte i Region Nordvest
17 februar 2019

Klokken 13 i klubblokalene til Suløen Båtforening.