Årsmøte i Region Nordvest

01 mars 2020

Årsmøtet i Region Nordvest avholdes i Eide Båtforening.