Årsmøte i Region Nordvest

17 februar 2019

Klokken 13 i klubblokalene til Suløen Båtforening.