Årsmøte i KNBF Region Nordvest

03 februar 2020

Vel møtt i Eide Båthavnforenings klubblokale søndag 1. mars klokka 14.00! 

Styret i KNBF Region Nordvest varsler med dette medlemsforeninger og personlige medlemmer i regionen, i henhold til vedtektenes § 10, om årsmøte som finner sted i Eide Båthavnforenings klubblokale på Eide (avkjørsel i sentrum) søndag 1. mars klokka 14.00.

Båtforeninger kan møte på årsmøtet med følgende representanter/stemmerett:

Båtforeninger med inntil 100 aktive medlemmer: 1 representant

Båtforeninger med 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer: 2 representanter 

Båtforeninger med over 300 medlemmer: 3 representanter

De som skal avgi stemme må medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende tre (3) uker før årsmøtet, det vil si 9. februar.

Årsmøtedokumenter, slik det er vedtektsbestemt, vil bli sendt medlemsforeningene senest 2 uker før årsmøtet. Etter årsmøtet vil det bli medlemsmøte der det bla vil bli informert informasjon om endringer i Norske Sjø forsikringsordning og momskompesasjonsordningen. Generalsekretær Endre Solvang vil delta på møtet.

På vegne av styret i KNBF Region Nordvest 
Kristian Tornes
Regionleder

Årsmøtepapirer:
Valgkomiteens forslag
Styrereferat
Årsmøteinnkalling
Fullmakt
Årsberetning
Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett
Styrets innstilling


 

Artikkel av

Cecilie Klem
03 februar 2020

Del artikkelen