KNBF nyheter

KNBF med app for sporing og kommunikasjon
14 mai 2020

Nå kan du laste ned Båtforbundets utvalgte app for kommunikasjon, informasjon og sporing. Satsingen skal bidra til et tryggere båtliv og til å sikre medlemmenes verdier.

  KNBF og Tryg gjør båtsesongen enklere og tryggere
28 april 2020

Båtsesongen er i gang, og mange pusser båt og setter båten på sjøen. Vi kan dra på hytta igjen, og endelig bruke båter som ligger i andre kommuner. Det er på tide å bruke medlemsfordelene dine!

Dette gjør Norske Sjø-forsikringen unik
28 april 2020

Forsikringsordningen Norske Sjø er til for å sikre Båtforbundets medlemmer en solid og rimelig båtforsikringsordning. Nå er forsikringsordningen blitt bedre og mer omfattende enn noen gang.

Høringssvar utredning om kystradiotjenesten
27 april 2020

KNBF har mottatt brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som ber om innspill til kystradiotjenesten (VHF).

 

Bakgrunnen for dette arbeidet er et oppdragsbrev DSB har mottatt fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), hvor DSB er gitt i oppdrag å utrede fremtidig innretning av den maritime nød- og sikkerhetstjenesten (Kystradiotjenesten), altså VHF-tjenesten. Dette er et offentlig oppdrag som i dag er tildelt Telenor Kystradio og finansiert av det offentlige. Nedenfor kan du lese KNBF sitt høringssvar i sin helhet. Det er utarbeidet av vår Sikkerhets- og Utdanningskomite (SUK).

Høringssvar om fartsgrenser til sjøs
27 april 2020

KNBF har mottatt brev fra Samferdselsdepartementet (SD) som ber om innspill til fartsgrenser til sjøs.