KNBF nyheter

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons
08 oktober 2019

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 får den frivillige kulturvernorganisasjonen økt driftsstøtte med 63 000 kroner til 4 563 000 kroner. Det skriver fagbladet Båtliv.

Illustrasjonsfoto: Kartverket
08 oktober 2019

I forslaget til Statsbudsjett for 2020 ønsker Regjeringen å bevilge 13,8 millioner kroner til et pilotprosjekt for marine grunnkart.

Oslo friluftsråd hadde samlet kommuner, interessenter og organisasjonslivet til møte om vrakbåter og båtregister. Nederst til venstre Båtforbundets Stig Hvide Smith. Foto: Bjørn Nordby
08 oktober 2019

Det er bred enighet om at dagens ordning for vrakbåtpant ikke fungerer. Et offentlig båtregister vil gjøre retur og gjenvinning enklere. Det var konklusjonen da alle kommunene rundt Oslofjorden møtte Oslofjordens Friluftsråd til møte om vrakbåter og returordningen i forrige uke.

Sammen om sikkerhet i Norden
07 oktober 2019

Arbeid for økt sikkerhet på sjøen og i havnene var et viktig tema på høstmøtet i Nordiska Båtrådet i København i midten av september. KNBF var representert ved president Egil Kr. Olsen.