Fritidsbåtkonferansen i Haugesund

04 mars 2020

KNBF deltar årlig på Den nasjonale Fritidsbåtkonferansen i Haugesund. Konferansen arrangeres av Sjøfartsdirektoratet og skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og fritidsbåtnæringen.

Konferansens uttalte målsetting er å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring.