Båtlivsundersøkelsen

KNBF ønsker på denne siden å holde medlemsforeninger og medlemmer løpende orientert om arbeidet med denne viktige undersøkelsen. Det var med stolthet Kongelig Norsk Båtforbund i 2012 kunne kunngjøre at vi endelig hadde klart å realisere en storstilt undersøkelse om norsk fritidsbåtliv. Undersøkelsen ble realisert ved støtte fra Nærings- og Handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, NORBOAT, Arena Fritidsbåt, Båtmagasinet, Fender Marine, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Norsk Test og KNBF. Mangel på informasjon om båtlivet i Norge hadde lenge vært et problem. Vi visste ikke hvor mange båter det var, hvor mange arbeidsplasser som ble generert av fritidsbåtbruk, hvor store verdier det var snakk om osv.

Alle former for planlegging av servicetilbud til båtfolket, så som båthavner, marinaer, farleder og redningstjeneste er avhengig gode data. Oppdatert og god informasjon er også et viktig verktøy for at organisasjonene som organiserer båtlivet, skal kunne dokumentere behovene.

Ny Båtlivundersøkelse ble gjennomført høsten 2017 og ble presentert på Fritidsbåtkonferansen 19.04.2018. Her kan du finne oppdaterte data om båtlivet siden forrige undersøkelse i 2012.

Oslo. 24. april 2018

Endre Solvang
Generalsekretær

 

Se video  (3 minutter) om Båtlivsundersøkelsen 2018: Video båtlivsundersøkelsen

 

Nedenfor kan du laste ned Nasjonal hoved og faktafolder ved å klikke på linkene:

Region- og fylkesrapporter kan du laset ned ved å klikke på linkene:

Arkiv: