Første halvår 2018: Færre tok båtførerbevis

01 oktober 2018
Første halvår 2018: Færre tok båtførerbevis

Til sammen tok 12 000 båtførerbeviset første halvdel av 2018. Dette betyr en nedgang fra tidligere år totalt sett, men også en betydelig økning i kvinneandelen.

Ca. 12 000 personer tok båtførerbeviset i løpet av årets første halvdel. Det betyr en nedgang fra tidligere år. I 2016 ble det utstedt omkring 16 500 båtførerbevis, målt i første halvår. I fjor var tallet som i år på 12 000 i første halvdel av året, noe som betyr at totalt sett, så har antallet utstedte båtførerbevis gått ned betydelig de senere år.

Til tross for at færre totalt tok båtførerbevis, så har kvinneandelen gått betydelig opp fra året før. Av de 12 000 utstedte førerbevisene, var 4 744 av disse kvinner. Det er en økning fra 30,2 prosent fra samme periode i 2017.
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen sier i et intervju med Sjøfartsdirektoratet at det er beklagelig at tendensen viser at færre tar båtførerbeviset. 

Baat

- Vi mener at det er viktig at alle som fører en fritidsbåt skaffer seg best mulig kompetanse. Samtidig er det gledelig at kvinnene tar roret, da det viser seg at de i de fleste tilfeller kan være bedre båtførere enn de mannlige, sier Akselsen til Navigare, som er tidsskriftet til Sjøfartsdirektoratet.

Om lag 350 000 totalt

Han forteller videre at en potensiell årsak til nedgangen kan være at båtførerprøven ble noe vanskeligere etter en justering 1. januar 2017. Dette gjorde at strykprosenten økte.

Båtførerbeviset er obligatorisk kun for dem som er født etter 1. januar 1980. Det betyr at man forventer en jevn nedgang av utstedte bevis for dem som er født før dette. Årets nedgang for denne aldersgruppen er mye større enn forventet.

Om lag 350 000 båtførerbevis vil være utstedt totalt innen inneværende år, opplyser Norsk Test. 70 000 av disse er kvinner. KNBF anbefaler alle å ta båtførerbevis. Det vil heve din båtførerkompetanse, bidra til å bedre sjøsikkerheten og redusere antall ulykker/dødsfall.

Antall båtførerbevis fordelt på fylker:
Oslo: 1.574
Hordaland: 1.554
Akershus: 1.515
Rogaland: 1.046
Østfold: 757
Trøndelag: 721
Vest Agder: 695
Vestfold: 664
Nordland: 593
Buskerud: 486
Aust Agder: 474
Møre og Romsdal: 471
Telemark: 453
Troms: 307
Finnmark: 157
Sogn og Fjordane: 251
Hedmark: 213
Oppland 192
Svalbard: 25

Artikkel av

01 oktober 2018

Del artikkelen