11 nye besiktigelsesmenn i KNBF

09 oktober 2017
11 nye besiktigelsesmenn i KNBF

I helgen 7. og 8. oktober ble 11 nye besiktigelsesmenn kurset, opplært og godkjent til å foreta sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter. 6 besiktigelsesmenn deltok på oppdateringskurset.

Som et ledd i det forebyggende arbeidet for sikkerhet på sjøen har KNBF i over 20 år hatt ordningen med frivillig besiktigelse av fritidsbåter og VHF – radioanlegg.

12 nye besiktigelsesmenn

Vi har i denne perioden utdannet over 200 besiktigelsesmenn og har nå 133 aktive besiktigelsesmenn i aktivitet fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord

En besiktigelsesmann er KNBFs ansikt utad og er en båtkyndig person med tilleggsopplæring hos KNBF.

Hva er formålet med en sikkerhetsbesiktigelse?

  1. Gi veiledning til forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.
  2. Bekrefte båtens identitet ovenfor forsikringsgiver.
  3. Kontrollere båtens tilstand før tegning av forsikring i Norske Sjø.

Hva gjøre en besiktigelsesmann?

En besiktigelsesmann tar på vegne av KNBF oppdrag for båteieren om en frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båten. En nøye planlagt prosedyre følges ved besiktigelse av områder og komponenter som er viktig for sikkerheten. Båteieren får med dette en uhildet gjennomgang av båten, der det utferdiges en besiktigelsesrapport.

Hva koster en sikkerhetsbesiktigelse?

En besiktigelse koster kr 600,- for KNBF medlemmer og kr 950,- for ikke medlemmer. I tillegg har besiktigelsesmannen krav på å få dekket kilometergodtgjørelse etter Statens satser, og andre utgifter etter regning (ferge, bompenger etc. Pris bør avtales før besiktigelse gjøres.

Her finner du våre besiktigelsesmenn: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1d39mISNnnHPJ67YnT_lewdip4zU&ll=65.32327727951869%2C17.390743850000035&z=4

Vil kan du se hva som blir kontrollert på din båt: http://knbf.no/images/bilder/Sikkerhetsbesiktigelse/Rapport_tomt_skjema.pdf

Linker til Norske Sjø og premiekalkulator: https://www.norskesjo.no/#calc

Artikkel av

Master & Commander
09 oktober 2017

Del artikkelen