Øker momskompensasjon med 134 millioner

09 oktober 2018
Øker momskompensasjon med 134 millioner

I regjeringens forslag til statsbudsjett økes  momskompensasjonsordningen med 134 millioner, og ordningen for retur av kasserte fritidsbåter videreføres med 20 millioner.

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett i går. I budsjettforslaget økes momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 134 millioner kroner. Organisasjoner vil totalt få kompensert 1,5 mrd. kroner fra ordningen neste år. Forslaget betyr en økning på om lag 10 prosent.

Økningen i ordningen er den største siden 2014, etter noen års nedgang.

stortinget

Det er knyttet spenning rundt stortingsmeldingen om frivillighet, som kommer før jul. Generalsekretæren i Frivillighet Norge sier i et intervju at momskompensasjonen er viktig for å stimulere til økt frivillighet, gjennom å holde kostnadene på et fornuftig nivå.

– Stortinget har vedtatt at det skal legges fram en plan for opptrapping til full momskompensasjon. Det må regjeringen følge opp. Vi vil at enda flere skal få mulighet til å delta i aktiviteter i frivilligheten, samtidig som kostnadene holdes nede. Her er momskompensasjon et viktig bidrag, sier Slotterøy Johnsen, til Frivillighet Norge.

20 millioner til vraktpantordning

For returordningen for kasserte fritidsbåter, som trådte i kraft i 2017, er det satt av 20 millioner. Dette betyr en videreføring av den nå to år gamle ordningen, som skal sørge for at utrangerte fritidsbåter returneres og gjenvinnes på forsvarlig vis. Kajakker og andre småbåter kan for eksempel leveres inn mot en utbetaling på tusen kroner.

Til tross for at løsningen har mangler, er det per i dag den eneste ordningen for å kvitte seg med en kassert og oppbrukt fritidsbåt av liten størrelse.

Artikkel av

09 oktober 2018

Del artikkelen