14 millioner til marine grunnkart

08 oktober 2019
Illustrasjonsfoto: Runde Miljøsenter

I forslaget til Statsbudsjett for 2020 ønsker Regjeringen å bevilge 13,8 millioner kroner til et pilotprosjekt for marine grunnkart.

Marine grunnkart består av omfattende geologiske og marinøkologiske data, og pilotprosjektet vil skaffe et mye større kunnskapsgrunnlag enn det man har i dag.
Langs norskekysten er det i dag store arealer som ikke er kartlagt, eller kvaliteten på de eksisterende dataene er for dårlig. Marine grunnkart vil hente frem omfattende geologiske og marinøkologiske data, som gir bedre kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig utvikling, næringsetablering og navigasjon, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Regjeringens nettsider.
– Om vi fortsetter som vi har gjort til nå, vil det ta mer enn 75 år å få frem gode marine grunnkart for hele kystsonen. Det er ikke godt nok. Derfor har regjeringen nå tatt initiativ til et pilotprosjekt som avdekker ressursene under vann, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra departementet.

Tar ut kystens utviklingspotensial
Kartverket skriver i en pressemelding at marine grunnkart i kystsonen til enhver tid vil være et oppdatert verktøy i den forebyggende sjøsikkerheten og beredskapen i Norge.
– Vi er svært glade for at vi endelig kan ta fatt på dette viktige arbeidet. Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om den verden som ligger under vannflaten, kan vi ta ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig måte, til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Pilot og spleis
I et spleiselag med kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater, investeres tilsammen 84,6 millioner kroner over tre år i pilotprosjektet.
– Forskning og teknologiutvikling skal bidra til reduserte utslipp og nye grønne arbeidsplasser. Satsingen på marine grunnkart er et viktig bidrag i dette arbeidet, sier Mæland i en pressemeldingen.
Nye Stavanger kommune, Nordre Sunnmøre og Skjervøy/Kvænangen i Troms er valgt ut som pilotområder. I tillegg vil det bli foretatt noe kartlegging i Sogn og Fjordane.

Styrker Kystvakta
I Regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det også inne en bevilgning som vil styrke Kystvaktas kapasitet i 2020. Det foreslås å etablere en åttende besetning i Ytre kystvakt, det vil si mannskap som trengs for å operere et kystvaktfartøy, melder NTB.
Per-Willy Amundsen (Frp) sier til NTB at dette er et bidrag for å styrke både redningsberedskapen, sjøsikkerheten og oljevernberedskapen. Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram mandag.

Artikkel av

Cecilie Klem
08 oktober 2019

Del artikkelen