Årets båtkommune 2017: Kristiansand

28 mars 2017
Årets båtkommune 2017: Kristiansand

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har stiftet prisen «Årets Båtkommune» i samarbeid med Båtens Verden. 

Kongelig Norsk Båtforbund har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at de skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet blir Årets Båtkommune kåret for første gang i Norge – og blir en årlig begivenhet fremover. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket.

årets båtkommune 2017 2

I februar sendt vi ut en undersøkelse til 274 kommuner i Norge. Mange kommuner har svart på undersøkelsen og gitt sine tilbakemeldinger, og juryen har vi gjort sine vurderinger.

Her er vår begrunnelse:

Kommunen som får prisen i år virker aktiv og framoverlent i tilnærmingen til båtfolket. De tar båtfolket på alvor og det foregår en kontinuerlig utvikling av eksistrenede havner og utbygging av nye. De jobber systematisk, har eget utvalg, der båtfolket blir tatt med på råd, før beslutninger blir truffet. Og de legger stor vekt på brukerundersøkelser.

De fikk i vår undersøkelse topp karakter på alle våre viktigste kriterier.

Juryen har bestått av:

Thor Messel fra Kystverket, Geir Vareberg fra Telenor Kystradio, Erik Brauner fra Norboat, Vetle Børresen fra Båtens Verden og Geir Giæver fra KNBF.

Juryen har spesielt lagt vekt på følgende kriterier:

  • Kommunen har eget småbåtutvalg
  • At båtforeninger og fritidsorganisasjoner blir involvert i forkant av politiske beslutninger
  • At det blir gjennomført tilfredsundersøkelser mot båteiere og ovenfor besøkende i gjestehavn
  • At det er tilstrekkelig med båtopplagsplasser for å dekke forespørselen
  • At ventetid på båtplass er under 1 år
  • Og at det foreligger en avfallsplan i alle fritidsbåthavnene
  • Og at det skjærgården er tilrettelagt med fortøyningsbolter, bryggeanlegg, toaletter og søppeltømmingsmuligheter.
  • Og kommunen bruker betydelige økonomiske ressurser knyttet til båtlivet

KNBF og Båtens Verden vil i løpet av forsommeren besøke Kommunen og overlevere det synlige bevis på at de er Årets Båtkommune i 2017 ved å overlevere en plakett og et skilt til bruk ved hoved-innfartsveien til kommunen.

Etter en totalvurdering har i år valgt å gi prisen til Kristiansand Kommune.

Artikkel av

Master & Commander
28 mars 2017

Del artikkelen