Årsmøte 2018- KNBF region Sør

12 mars 2018
Årsmøte 2018- KNBF region Sør

Region Sør hadde sitt årsmøte 21. februar 2018 i lokalene til Dusavik Båtforening. I forhold til i fjor var det et godt fremmøte med 20 årsmøterepresentanter inklusiv styret.

Regionsleder Per Skalleberg ønsket velkommen og åpnet årsmøte.Første post på agendaen var et lærerikt og interessant foredrag om Kystverket  av Thor Messel. 

Han fortalte om Kystverket sin rolle og oppgaver i forhold til fritidsbåter.Han kom også inn på merking av farled og viste kommende farledmerking. 

Møtelyden var engasjert og stilte mange spørsmål som Thor villig svarte på. ( Foto: Facebook)

artik 2

I år som i fjor ble Paul Stranden ble valgt til møteleder og rollen som referent ble Arne Henry Grottvik.

Paul loset oss flott gjennom årsmøte og under godkjenning av årsberetningen oppfordret Per medlemsforeningene til å delta i strandryddedagen. De må gjerne også sende noen ord og bilder fra de forskjellige stedene en deltar. 

Kasserer Hege Forland gikk gjennom årets regnskap, pengebeholdning og budsjettet for 2018. Resultatet for 2017 var omtrentlig i balanse og at det står noen ti talls tusen på bok. 

Budsjettet for 2018 er lagt opp til å gå i balanse. Per gikk igjennom handlingsplanen for 2018, før møtelyden tok en pause med smørbrød og kaffe.

Alle sakene ble enstemmig godkjent uten merknader. Etter pausen var det valg som ble foretatt med akklamasjon. Resultatet av valget og hvem som bekler de forskjellige tillitsverv finner dere nederst.

Etter pausen var det valg som ble foretatt med akklamasjon. Resultatet av valget og hvem som bekler de forskjellige tillitsverv finner dere nederst.

Etter at det ordinære årsmøteprogrammet tok Per ordet og Sigve Reime ble bedt om å reise seg og komme frem for å motta plakett  for 14 års betydelig flott innsats for båtlivet og KNBF generelt og Region Sør spesielt.

Vi takker alle Sigve for en flott innsats og plaketten ble mottatt under applaus fra oss fremmøtte.

 

 artik 6 

En takk til alle som bidro til et godt, trivelig og lærerikt årsmøte. En spesiell takk til Kystverket som ens ærend besøkte og og hadde innlegg. Tekst og foto: Arne Henry Grottvik

 artik 4

Tillitsverv etter året valg

Regionleder: Per Skalleberg på valg 2019 (Dusavik Båtforening)

Nestleder: Paul Tangen på valg 2019 (Ytre Hafrsfjord Båtforening)

Kasserer: Hege Forland på valg 2019 (Riska Båtforening)
Sekretær: Arne Henry Grottvik på valg 2019 (Slåttevik Båtforening)
Styremedlem: Inge Fister på valg 2020 (Ryggstraen Båtforening)
Styremedlem: Jan P. Andersen på valg 2019 (Kristiansand Motorbåtklubb)
Styremedlem: Tor Stolt på valg 2020 (Riska Båtforening)
Varamedlem: Kjell A. Nilsen på valg 2020 (Ryggstraen Båtforening)
Varamedlem: Ove Olsen på valg 2020 (Førre Båtforening)

Revisor
Terje Løland på valg 2019
Reidar Løvås på valg 2020
Bjørn Ståle Jensen på valg 2019

Valgkomite
Knut Tøtlandsmo på valg 2019
Paul Ragnar Stranden på valg 2019
Sigve Reime på valg 2020

 

Artikkel av

Andersen
12 mars 2018

Del artikkelen