ÅRSMØTE I KNBF REGION NORDVEST 2018

19 februar 2018
ÅRSMØTE I KNBF REGION NORDVEST 2018

Årsmøtet ble avviklet den 11.02. i klubblokalene til Molde Båthavnlag som meldte seg inn som medlemmer i KNBF i 2017. Molde Båthavnlag er den største båtforeningen i regionen med tett på 1.000 medlemmer.

Det møtte 16 representanter fra 13 båtforeninger.

Regionleder Kristian Tornes fra Tornes Småbåtforening åpnet årsmøtet og ønsket alle velkomne. Han ble også valgt som møteleder. Nestleder Idar Krumsvik fra Brattvåg Småbåtforening ble valgt som referent. Styrets årsberetning ble gjennomgått av regionleder. Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 ble gjennomgått av kasserer Arnfinn Berg fra Vestnes Småbåtforening. Årsberetning, regnskap og budsjett fikk enstemmig tilslutning. Det ble så avholdt valg. Styremedlem Bernt Golmen, personlig medlem, hadde takket nei til gjenvalg. Som nytt styremedlem ble Eldar Sperre fra Mauseidvåg Båtforening valgt.

Etter årsmøtet informerte regionlederen om nyheter og status fra KNBF. Den nye videoen om havneforsikring ble vist frem. Alle fremmøtte ønsket videoen for å vise i sine småbåtlag. Leder av Molde Båthavnlag, Kenneth Sandberg, presenterte Molde Båthavnlag og hvordan de organiserer havna og hvilke tanker de har om fremtiden. Det ble mange gode og konstruktive diskusjoner/erfaringsutvekslinger under møtet.

molde båthavn

Artikkel av

Andersen
19 februar 2018

Del artikkelen