Årsmøte i KNBF Region Vest 2018

21 februar 2018
Årsmøte i KNBF Region Vest 2018

Årsmøtet 2018 for KNBF Vest ble holdt lørdag 17. februar i Draugen Motorbåtforening sine lokaler. Tilsammen deltok 23 representanter fra 15 forskjellige medlemsforeninger i regionen fra Sogn og Fjordane i nord til Sunnhordaland i sør.

Fungerende leder Rolf Eide for styret i Region Vest åpnet årsmøtet og ønsket alle velkommen. Det ble holdt ett minutts stillhet for revisorene John Jonsen og Christian Pedersen, som begge hadde gått bort siden forrige årsmøte.
Som møteleder ble valgt Ivar Steinsland fra Klokkarvik Båtlag. Sekretær Magnus Vabø fra Draugen Motorbåtforening ble valgt som referent. Styrets årsberetning ble gjennomgått av møteleder. Kasserer Henry Svendsen – Neptun Motorbåtforening, gjennomgikk regnskapet for 2017 og budsjett for 2018. Det var enstemmig tilslutning på årsberetning og regnskap. Budsjettet ble tatt til etterretning.

Deretter ble det avholdt valg. Ny regionleder ble Bjørn Ydse, som er personlig medlem. Kasserer Henry Svensen og varamedlem Oddbjørn Klyve takket nei til gjenvalg. Ny kasserer ble Odd Harald Eide – Neptun Motorbåtforening og nytt varamedlem ble Åge Skjelvik – Litlebergen Båtforening. Narve Haugsdal – Os Båtklubb ble valgt som nytt styremedlem.

Avtroppende styremedlemmer

Henry Svendsen og Oddbjørn Klyve fikk overrakt blomster for vel utført arbeid i styret.

Etter årsmøtet informerte visepresident Jan-Inge Kleppevik om mulige endringer fra politisk hold vedrørende momsrefusjonen til foreningene. Til slutt ble det gitt en enkel bevertning.

 

Artikkel av

Roma A.
21 februar 2018

Del artikkelen