Årsmøte i KNBF region Vest 2018

19 februar 2019
Årsmøte i KNBF region Vest 2018

Godt oppmøte da region Vest holdt sitt årsmøte i Neptun Motorbåtforenings lokaler.

Årsmøtet 2018 for KNBF Vest ble holdt lørdag 16. februar i Neptun Motorbåtforening sine lokaler. Tilsammen deltok 23 representanter fra 13 forskjellige medlemsforeninger i regionen fra Sogn og Fjordane i nord til Sunnhordaland i sør.

Regionleder Bjørn Ydse åpnet årsmøtet og ønsket alle velkommen. Som møteleder ble valgt Olav Steinsland fra Lindås Båtforening. Sekretær Magnus Vabø fra Draugen Motorbåtforening ble valgt som referent.

årsmøte vest

Styrets årsberetning ble gjennomgått av møteleder Olav Steinsland. Kasserer Odd Harald Eide – Neptun Motorbåtforening gjennomgikk regnskapet for 2018 og budsjett for 2019. Det var enstemmig tilslutning på årsberetning og regnskap. Budsjettet ble tatt til etterretning.

Leder av valgkomiteen Ivar Steinsland leste opp komiteens forslag til styre for 2019. Det var en endring i styret. Narve Haugsdal – Os Båtklubb takket nei til forlengelse og nytt styremedlem ble Yngve Kristiansen – Haakonsvern Båtforening. De andre medlemmene som stod på valg prolongerte vervene.

Etter at årsmøtet var formelt over ble det et medlemsmøte med enkel servering. Visepresident Jan-Inge Kleppevik informerte om mulige endringer fra politisk hold vedrørende momsrefusjonen til foreningene.

Båtadvokat Nils Tangedal var invitert til møtet og han orienterte om temaene og erfaringer relatert til «Forhold mellom forening og medlem» samt «Forhold mellom forening og offentlige myndigheter».

Artikkel av

KNBF
19 februar 2019

Del artikkelen