Simsea til stede på årsmøtet i region Sør

28 februar 2019
Simsea til stede på årsmøtet i region Sør

Region Sør hadde sitt årsmøte 13. februar 2019 i lokalene til Dusavik Båtforening. I forhold til i fjor var det et godt fremmøte med 19 årsmøterepresentanter inklusiv styret, og Simsea holdt presentasjon om frivillig hurtigbåtopplæring.

Regionleder Per Skalleberg ønsket velkommen og åpnet årsmøte.

Første post på agendaen var et meget flott foredrag av daglig leder A. Rune Johansen i Simsea-simulatorene i Haugesund. Simsea har avtale med KNBF og gjennomført kurs gir rabatt på båtforsikringen. Kurset er for førere av hurtiggående fartøyer over 20 fot .

Skalleberg

Møtelyden var engasjert og stilte mange spørsmål som Rune villig svarte på.

Paul Tangen ble valgt til møteleder og rollen som referent gikk til Arne Henry Grottvik .

Paul loset oss flott gjennom årsmøtet og under godkjenning av årsberetningen.
Kasserer Hege Forland gikk gjennom årets regnskap, pengebeholdning og budsjettet for 2019. Resultatet for 2018 viste et overskudd på ca kr 15.000,- og det står noen titalls-tusen på bok. Budsjettet for 2019 er lagt opp til å gå i balanse.

Per Skalleberg gikk igjennom handlingsplanen for 2019, før møtelyden tok en pause med smørbrød og kaffe. Alle sakene ble enstemmig godkjent uten merknader.

Etter pausen var det påtroppende leder Inge Fister som benyttet anledningen til å takke Per for en flott innsats gjennom mange år med blomster, samt en god flaske vin.

Deretter fortsatte årsmøtet med siste post som var valg. Alle valgene ble foretatt med akklamasjon. Resultatet av valget og hvem som bekler de forskjellige tillitsverv finnes nederst.

En takk til alle som bidro til et godt, trivelig og lærerikt årsmøte. En spesiell takk til Simsea som i ens ærend besøkte Dusavik, og holdt innlegg.

Tillitsverv etter årets valg:

Valgene ble gjort ved akklamasjon
Regionleder: Inge Fister på valg 2021 (Ryggstraen Båtforening)
Nestleder: Paul Tangen på valg 2020 (Ytre Hafrsfjord Båtforening)
Kasserer: Hege Forland på valg 2021 (Riska Båtforening)
Sekretær: Arne Henry Grottvik på valg 2020 (Slåttevik Båtforening)
Styremedlem: Per Skalleberg på valg 2021 (Dusavik Båtforening)
Styremedlem: Jan P. Andersen på valg 2021 (Kristiansand Motorbåtklubb)
Styremedlem: Tor Stolt på valg 2020 (Riska Båtforening)
Varamedlem: Kjell A. Nilsen på valg 2020 (Ryggstraen Båtforening)
Varamedlem: Ove Olsen på valg 2020 (Førre Båtforening)

Revisor
Reidar Løvås på valg 2020
Egil Skanke på valg 2021
Bjørn Ståle Jensen på valg 2021

Valg av valgkomite for 2019
Knut Tøtlandsmo på valg 2021
Paul Ragnar Stranden på valg 2021
Sigve Reime på valg 2020

Artikkel av

KNBF
28 februar 2019

Del artikkelen